Grotere rol sociaal ondernemers en wijkinitiatieven

in Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

door Madelon Stoele | 1 juli 2016

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven. Daarmee blijft een belangrijk potentieel onbenut, wat ten koste gaat van de hulp aan bewoners.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Sociaal ondernemers en wijkinitiatieven

Sociaal ondernemers, zelf bewoner in de wijk en meestal voortgekomen uit bewonersinitiatieven, hebben de ervaring, de gebiedskennis en de netwerken om een bijdrage te kunnen leveren bij de aanpak van welzijnsproblemen. Wijkinitiatieven zijn vaak al jarenlang actief op het snijvlak van welzijn, werk, educatie en leefbaarheid. Hun kracht ligt in de kleinschaligheid, integrale aanpak, in de haarvaten van de wijk.

Delfshaven Coöperatie

De Delfshaven Coöperatie is woordvoerder namens zo’n 40 lokale aanbieders (sociaal ondernemers en wijkinitiatieven) in Delfshaven in aanloop naar de aanbesteding van het NRW in 2018. Zij ziet hier een kans voor versterking van lokaal ondernemerschap, het naar de wijk halen van externe geldstromen en het realiseren van meerwaarde voor de wijk en haar bewoners. Binnen de gemeente is er toenemende erkenning dat lokale aanbieders een belangrijke functie kunnen hebben ik het realiseren van doelen/resultaten op diverse beleidsterreinen, waaronder MO, W&I en SO. Dan is het wel nodig om dat lokale aanbod zichtbaarder te maken en te versterken, zodat zij een betere uitgangspositie hebben bij inkoop en aanbesteding door de gemeente. Via het wijkfonds draagt de Delfshaven Coöperatie bij aan het opzetten van een aanspreekpunt voor opdrachtgevers en lokale aanbieders.

Wethouder de Jonge heeft advies gevraagd over de doorontwikkeling van het Nieuw Rotterdams Welzijn. De komende maanden zal de Delfshaven Coöperatie zich samen met de gebiedscommissie Delfshaven ervoor inzetten dat de gemeenteraad meer ruimte geeft aan lokale aanbieders in de komende aanbesteding van het NRW.

Meer info? Wil je je met jouw organisatie of onderneming bij dit initiatief aansluiten?

Neem contact op met Patrick Boel.

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’.

Lees meer
Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Met Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
test