De Delfshaven Coöperatie neemt deel aan het Stadsmakercongres georganiseerd door AIR, het architectuur­centrum van Rotterdam. In totaal zijn er drie Rotterdamse coöperaties uitgenodigd om hun drijfveren te delen. Arie Lengkeek, organisator van het congres: ‘Leren door doen is ook onze uitnodiging naar de Delfshaven Coöperatie.’

‘We zien steeds meer initiatieven met meerwaarde voor de stad, ondernemers die iets doen wat hun eigen belang overstijgt. Er bestaat ook een meer formele, geïnstitutionaliseerde wereld. AIR werkt aan de verbinding tussen die twee: beide zijn Stadmakers. In feite gaat het om een andere manier van kijken. Succesvolle burgerinitiatieven kunnen slechts bestaan als ze gesteund en gedragen worden door grote instituties. Aan de andere kant kunnen organisaties ook niet zonder de informele initiatieven. Zij zijn nodig voor hun organisatievernieuwing. Kortom: beide werelden hebben elkaar nodig.’

Stadscultuur van leren
Aan het woord is Arie Lengkeek, die vanaf het ontstaan ook betrokken is bij de Delfhaven Coöperatie. ‘Samen bouwen aan een stad is: uitvinden en doen. Op het niveau van de stad willen wij als AIR graag bouwen aan een cultuur van leren. Je leert door te doen. Dat herken ik ook bij het initiatief om de Delfshaven coöperatie op te zetten. Ik zie de coöperatie als een lerend proces. Het Stadmakerscongres biedt een uitnodiging om collectief te leren.’

Durven uitvinden
‘Vorig jaar kwam ik in contact met de Wijk BV, wat later de Delfshaven Coöperatie werd. Het inzicht dat het beter is om eigenlijk twee organisaties te hebben, dat was een belangrijk leerpunt. Daar kom je mee verder. Het gaat niet alleen om de succesverhalen. Het gaat juist om de erkenning dat we het samen moeten uitvinden. En als je wilt uitvinden moet je ook je falen kunnen communiceren. Fail often to succeed sooner. Dat zoeken mag in de openheid. Laten we samen kijken wat de potentie en de betekenis van een coöperatie in de wijk is.’

Belang van coöperaties
Wat is het belang van coöperaties? ‘Dat belang is glashelder. Als de markt en de overheid niet aanspreekbaar of aanwezig zijn, ontstaan er noodverbanden.
Coöperaties zijn een manier om collectieve actie, een gezamenlijk belang, om te zetten. Het is een heldere organisatievorm, variërend van een voedselcoöperatie tot een gebiedscoöperatie. Coöperaties nu kunnen een nieuw schakelpunt vormen tussen de formele wereld en het informele leefsysteem.’

test