Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

door Madelon Stoele | 8 februari 2021

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. 

Welzijnscoalitie op Vers Beton

De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders. De coalitie vertegenwoordigt Delfshaven Helpt (80 lokale organisaties), Delfshaven coöperatie en Delfshaven Lokaal (200 lokale initiatieven). Zij maakt zich sterk om via het versterken en verbinden van buurtnetwerken, kansenongelijkheid, armoede en eenzaamheid terug te dringen in heel Delfshaven en wil daarin gelijkwaardig en in co-creatie samenwerken met overheid en welzijnspartij. Bram Dingemanse, sociaal ondernemer en betrokken bij Huize Middelland schreef namens de Welzijnscoalitie een artikel, verschenen op Vers Beton. Lees het artikel hier. 

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie: hoe Delfshavense buurtplekken en netwerken elkaar steeds meer weten te vinden Door Yvette van DaelIn Delfshaven zijn minstens 11 netwerken, 80 organisaties, 60 locaties en 1200 vrijwilligers actief. In Buurthuiskamers, speeltuinen,...

Lees meer
Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Binnen Delfshaven Lokaal is de Welzijnscoalitie een groep van 50 buurtinitiatieven die op het vlak van welzijn samenwerken. Na de teleurstellende uitkomst van de aanbesteding vonden de initiatieven elkaar meer dan ooit in een visie dat welzijn anders kán.

Lees meer
Goed nieuws over ons welzijn

Goed nieuws over ons welzijn

Het is nog nooit ergens in Nederland vertoond: een breed collectief van bewonersinitiatieven die als partij met gemeente wil onderhandelen over het uitvoeren van het welzijnswerk in de wijk. In Delfshaven, een wijk met meer dan 75.000 mensen, vormt de Welzijnscoalitie met meer dan 60 wijkpartijen een bijzondere beweging.

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
test