Selecteer een pagina

Woon je in Delfshaven? Ben je een betrokken bewoner en op zoek naar coöperatieve wijkontwikkeling en het creëren van meerwaarde? De Delfshaven Coöperatie gaat verbreden en is op zoek naar enthousiaste en betrokken bestuursleden.

Het bestuur wordt gevormd door bewoners en werkt nauw samen met partners als de Stadsmarinier, gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en Rabobank Rotterdam. Momenteel bestaat het bestuur uit drie leden: Robbert de Vrieze (secretaris) Patrick Boel (penningmeester) en Milja Kruijt (voorzitter).

De verwachtte inspanning is vier uur per week, exclusief tweemaandelijkse vergaderingen en deskundigheidsbevordering. We zoeken mensen die zich voor lange tijd willen inzetten en integraal kunnen werken, een goed netwerk hebben en uiteraard met een hart voor Delfshaven. Het betreft een onbezoldigde functie (onkostenvergoeding wel mogelijk).

Daarnaast zijn we altijd open voor mensen die zich op welke manier dan ook voor de wijk in willen zetten. Via het netwerk rondom Delfshaven Cooperatie kun je ook op andere manieren uiting geven aan je betrokkenheid; als sleutelfiguur, stadmaker of op een bepaald thema. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, duurzame energie of werkgelegenheid en lokale economie.

Wil je meer informatie, koffie drinken en/of aansluiten bij een bestuursvergadering? mail: Milja Kruijt, de voorzitter van het bestuur, via baken@openzee.nl en zij neemt contact met je op.

 

test