Selecteer een pagina

Start trainingen Community Building in Bospolder Tussendijken

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk. Een brede groep mensen wordt opgeleid en zal kennismaken met de methode van Community Building, ook professionals. Trainingsgroepen bestaan voor minimaal 60% uit bewoners.

Community building betekent letterlijk: het bouwen van een gemeenschap. Het is een methode gericht op het vergroten van zelfsturing van lokale gemeenschappen. Ofwel: ‘Het versterken van de kracht van mensen en gemeenschappen, niet uitgaan van de problemen die zij (ook) hebben.’ Dat klinkt misschien eenvoudig, maar als je hier vanuit denkt en doet dan heeft dat grote consequenties. Veel organisaties zijn vooral ingericht om problemen op te lossen.

ABCD

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit, van onderop werken aan een in alle opzichten leefbare buurt. Van binnenuit werken houdt in dat een community builder zonder agenda de wijk in gaat en aansluit daar waar de energie bij bewoners zit. Het is een erkende, bewezen, methode die over de hele wereld wordt toegepast. Er worden resultaten geboekt op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid & energietransitie, vormen van lokale economie en handel, opvoeding, lokale voedselproductie, vermindering voedselverspilling en samen zorgen voor zorg.

Eigenaarschap en zeggenschap

Het ‘grote harige’ doel van Community building in BoTu is het versterken van eigenaarschap en zeggenschap van bewoners over hun buurten door het vergroten van kennis en vaardigheden hoe je dat samen als ‘gemeenschap’ doet. En daarmee een sterke, weerbare, buurt te ontwikkelen. Community Building vergt een lange adem, is geen ‘project’. Delfshaven Coöperatie lijkt de aangewezen partij om dat eigenaarschap in de beginfase te borgen. Misschien komt er op termijn een zelfstandige Stichting ABCD Delfshaven.

Meer info? Stuur een mailtje aan Milja Kruijt: info@delfshavencooperatie.nl

Delfshaven Coöperatie investeert in Community Building als onderdeel van een integrale 10-jaren aanpak in Bospolder Tussendijken (BoTu). Deze aanpak is een resultaat van, en vervolg op, de afgelopen twee jaar nauw samenwerken van institutionele partners en bewoners rondom de focus aanpak. Dat er een gezamenlijke, integrale visie is, is na tientallen jaren projecten carrousel grote winst. Tegelijk is het zaak om Community Building in BoTu zelf ‘resilient’ te maken, het is noodzakelijk om niet afhankelijk te zijn van het (gemeentelijke) programma. Vanaf de start willen we Community Building onafhankelijk van de instituties organiseren en eigenaarschap van de bewoners borgen.

test