Start trainingen Community Building

door Madelon Stoele | 18 april 2019

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk. Een brede groep mensen wordt opgeleid en zal kennismaken met de methode van Community Building, ook professionals. Trainingsgroepen bestaan voor minimaal 60% uit bewoners.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Community building betekent letterlijk: het bouwen van een gemeenschap. Het is een methode gericht op het vergroten van zelfsturing van lokale gemeenschappen. Ofwel: ‘Het versterken van de kracht van mensen en gemeenschappen, niet uitgaan van de problemen die zij (ook) hebben.’ Dat klinkt misschien eenvoudig, maar als je hier vanuit denkt en doet dan heeft dat grote consequenties. Veel organisaties zijn vooral ingericht om problemen op te lossen.

ABCD

Het overkoepelende doel van Asset-Based Community Development (ABCD) is het van binnenuit, van onderop werken aan een in alle opzichten leefbare buurt. Van binnenuit werken houdt in dat een community builder zonder agenda de wijk in gaat en aansluit daar waar de energie bij bewoners zit. Het is een erkende, bewezen, methode die over de hele wereld wordt toegepast. Er worden resultaten geboekt op het gebied van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid & energietransitie, vormen van lokale economie en handel, opvoeding, lokale voedselproductie, vermindering voedselverspilling en samen zorgen voor zorg.

Eigenaarschap en zeggenschap

Het ‘grote harige’ doel van Community building in BoTu is het versterken van eigenaarschap en zeggenschap van bewoners over hun buurten door het vergroten van kennis en vaardigheden hoe je dat samen als ‘gemeenschap’ doet. En daarmee een sterke, weerbare, buurt te ontwikkelen. Community Building vergt een lange adem, is geen ‘project’. Delfshaven Coöperatie lijkt de aangewezen partij om dat eigenaarschap in de beginfase te borgen. Misschien komt er op termijn een zelfstandige Stichting ABCD Delfshaven.

Meer info? Stuur een mailtje aan Milja Kruijt: info@delfshavencooperatie.nl

Delfshaven Coöperatie investeert in Community Building als onderdeel van een integrale 10-jaren aanpak in Bospolder Tussendijken (BoTu). Deze aanpak is een resultaat van, en vervolg op, de afgelopen twee jaar nauw samenwerken van institutionele partners en bewoners rondom de focus aanpak. Dat er een gezamenlijke, integrale visie is, is na tientallen jaren projecten carrousel grote winst. Tegelijk is het zaak om Community Building in BoTu zelf ‘resilient’ te maken, het is noodzakelijk om niet afhankelijk te zijn van het (gemeentelijke) programma. Vanaf de start willen we Community Building onafhankelijk van de instituties organiseren en eigenaarschap van de bewoners borgen.

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test