Bijeenkomst Couleur Locale

door Robbert de Vrieze | 15 juni 2017

De Couleur Locale-subsidie is bestemd voor welzijnsactiviteiten in Delfshaven, als onderdeel van het Nieuw Rotterdams Welzijn. Dit jaar zit er meer geld in de pot van Couleur Locale dan ooit, maar de spelregels zijn wel aangescherpt.
 Er is tekst en uitleg nodig bij de subsidies. De Gebiedscommissie organiseert daarom een speciale bijeenkomst, in samenwerking met Delfshaven Lokaal op maandag 3 juli van 15.00 – 17.00 in Pier 80 (bibliotheek).

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Ben je aangemeld voor de mailing? Dan volgt binnenkort een mail met meer informatie over de sprekers en de indeling van de middag zelf.
 In elk geval zijn er sprekers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van gemeente Rotterdam, Wil je je nu alvast opgeven? Of meer informatie ontvangen? Dat kan! Stuur een mailtje aan Patrick Boel.

Maak jezelf zichtbaar!

Eind vorig jaar hebben we een eerste inventarisatie gemaakt van lokale aanbieders (bewonersinitiatieven, sociaal ondernemers en lokale organisaties) op het gebied van welzijn en aanverwante maatschappelijke werkgebieden. We vragen je om de informatie over jouw organisatie en activiteiten verder aan te vullen. We verwerken die in een digitaal overzicht van alle lokale aanbieders in Delfshaven in de vorm van een ‘sociale kaart’. Jouw organisatie wordt zo beter zichtbaar en vindbaar. Het biedt ons de mogelijkheid om de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling te versterken. En voor de toekomstige hoofdaanbieder wordt het makkelijker om opdrachten aan te bieden aan lokale partijen. Klik hier.

Meer info?

Onder de naam ‘Delfshaven Lokaal’ werkt de Delfshaven Coöperatie aan versterking van het netwerk van sociaal ondernemingen, lokale organisaties en bewonersinitiatieven/ zelforganisaties uit Delfshaven. Zij zijn de lokale aanbieders, die met hun werkzaamheden bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Kijk voor meer info op de projectenpagina van onze website.

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’.

Lees meer
Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Met Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven.

Lees meer
test