Selecteer een pagina

Bouwen aan waarde

‘Onder de streep’ moeten mensen in de wijk er beter van worden. Delfshaven Coöperatie gaat voor waardecreatie op de lange termijn. Duurzame ontwikkeling op alle fronten; of het nou gaat over zelfontplooiing, talentontwikkeling, ondernemerschap, inkomen of andere waarde uitgedrukt in geld. Datgene wat verdiend wordt in de wijk houden we ook graag in de wijk. De waarde willen ten goede laten komen aan al die veerkrachtige bewoners en lokale ondernemers. Hoe kunnen initiatieven, bedrijven, instellingen en overheid effectiever en met meer rendement voor de wijk én voor zichzelf samenwerken? Dat is een mooi sociaaleconomisch vraagstuk waar we ons graag tegenaan bemoeien.

West Practice/ Open Badges

West Practice/ Open Badges

De sleutel tot veerkracht ligt in betekenisvol werk. Dat gaat voor veel mensen niet van de ene op de andere dag. Mensen hebben stapstenen nodig om zichzelf te kunnen ontwikkelen: een vrijwilligersproject, een buurthuiskamer en vooral netwerken waar ze vaardigheden kunnen ontwikkelen.

Lees meer
Energiewijk BoTu

Energiewijk BoTu

Sinds eind 2017 werken diverse partijen samen aan de energietransitie in Bospolder Tussendijken. De wijk is aangewezen als een van de eerste vijf Rotterdamse wijken die van het gas af moeten gaan. Door ontwerpend onderzoek, samenwerking en sociaal ondernemerschap zijn er lokale energie-initiatieven ontstaan

Lees meer
Geldstromen

Geldstromen

Bij kapitaal in de wijk denk je vaak aan vastgoed, terwijl buiten het vastgoed veel grotere geldstromen te vinden zijn, die bovendien beter op talenten en mogelijkheden van mensen aansluiten. Het anders inrichten van bijvoorbeeld de zorg en daarmee de geldstromen kan zorgen voor meer werkgelegenheid.

Lees meer
Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal is een netwerk van bijna 200 formele en informele organisaties in Delfshaven. Als lokale aanbieders werken zij aan welzijn, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning voor bewoners. Delfshaven Lokaal zet zich in voor duurzame samenwerking en kennisuitwisseling.

Lees meer
Perspectiefff

Perspectiefff

Mensen duurzaam uit de schulden halen door hen perspectief te bieden, niet door de focus op schulden. Dat is het idee achter Perspectiefff. Op initiatief van Delfshaven Coöperatie is een samenwerkingsverband ontstaan van partijen in en buiten de wijk. Wat is er nodig om de negatieve spiraal van financiële problemen te doorbreken?

Lees meer
WijF

WijF

Het wijkinvesteringsfonds (WijF) geeft donaties en/of zachte leningen aan ondernemende initiatieven, activiteiten en projecten in Bospolder-Tussendijken. Het gaat om kleine bijdragen om dingen in gang te zetten. Het WijF is mogelijk gemaakt door bijdragen van partners en fondsen.

Lees meer
test