Selecteer een pagina

Coöperatie Vrouwenvleugel

door Madelon Stoele | 20 juni 2016

Groepsonderneming in Delfshaven van start.

Om betaald werk te doen is het nodig dat vrouwen willen, mogen én kunnen werken. Een belemmering op één van deze drie vlakken maakt dat vrouwen de stap naar betaald werk niet zetten. Coöperatie Vrouwenvleugel gaat naar verwachting een oplossing bieden.

Het haalbaarheidsonderzoek naar Coöperatie Vrouwenvleugel door Stock 5 is afgerond. Het onderzoek heeft uitgewezen dat een groepsonderneming in Delfshaven een grote kans van slagen heeft. De achterliggende gedachte van de werk coöperatie is dat ontwikkeling van onderaf en economische ontwikkeling de belangrijkste vorm van empoweren is. De aanpak van Vrouwenvleugel is gericht op zowel het neerzetten van een verdienmodel met al actieve vrouwen, als het opzetten van nieuwe initiatieven en het versterken van individuele vrouwen. Het gaat om vrouwen die een klein beetje economisch actief zijn maar een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt en kwetsbaar zijn.

Groepsonderneming

De aankomende tijd zal helder gemaakt worden wat er geregeld moet worden en wat we van elkaar nodig hebben om de groepsonderneming te laten slagen. Denk aan thema’s als: regelgeving, inzet van gelden, alternatieve systemen van uitbetaling, persoonlijke ontwikkeling en de participatieladder. Met deze thema’s gaan de vrouwen en de werkgroep Vrouwenvleugel de aankomende tijd aan de slag. De aankomende tijd wordt geïnvesteerd in het neerzetten van een structuur om echt te gaan bouwen.

Succesvol experiment

Het eerste experiment, het maken van stofjassen voor de Bouwkeet door Afghaanse vrouwen, is succesvol afgerond. Met een lening vanuit het Wijkinvesteringsfonds (WIJF) hebben de vrouwen naaimachines aangeschaft en zijn aan de slag gegaan. Coöperatie Vrouwenvleugel wordt getrokken door de vrouwen zelf. De Delfshaven Coöperatie ondersteunt met kennis, kunde en het leggen van verbindingen.

Input of juist meer info? Neem contact op met Milja Kruijt van de Delfshaven Coöperatie.

test