Selecteer een pagina

In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor actieve bewoners. Vanaf dat moment krijgt iedereen die iets in die leefomgeving wil doen met deze wet te maken. Dat geldt dus zeker ook voor bewonersinitiatieven. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. Ook in Bospolder Tussendijken zijn we ermee aan de slag gegaan.

De Omgevingswet bundelt en moderniseert in één wet alle bestaande wetten voor de leefomgeving. Via de Omgevingswet komt er meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk. Gekeken wordt naar wat er kan en mag. De bedoeling is dat regels op het gebied van leefbaarheid eenvoudiger en overzichtelijker worden. En dat overheden in samenwerking met mensen in de wijk beleid maken, uitvoeren en evalueren. Inspraak achteraf verandert dan in ‘meespraak’ vooraf. Kortom: goed nieuws voor iedereen die zich bezig houdt met lokale initiatief.

Omgevingsvisie

De wet komt er niet vanzelf. Als eerste stap wordt er op veel plaatsen in heel Nederland gewerkt aan de omgevingsvisie. Hierin staan de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik en beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied. Ruimtelijke, economische en sociale componenten krijgen een plek in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie wordt onderdeel van de omgevingswet.

Wat betekent de omgevingswet voor Delfshaven?

Delfshaven Coöperatie onderzoekt met diverse partijen uit de wijk wat de komst van de Omgevingswet voor Bospolder Tussendijken betekent. Welke handvatten kunnen we de gemeente meegeven? Hoe kunnen we de Omgevingswet in het voordeel van de wijk gebruiken? Welke rechten krijgen bewoners? Welke invloed is er eventueel mogelijk? Voorlopig nog een heleboel vragen. Binnenkort komen we er dus zeker op terug. Wil je in de tussentijd alvast meepraten of doen? Dat kan! Neem contact op via de mail met Marte Kappert.

test