Delfshaven Lokaal zoekt trekker!

Delfshaven Lokaal is een netwerk van organisaties, bewonersinitiatieven en sociaal ondernemers die in Delfshaven geworteld zijn en een wezenlijke bijdrage leveren aan welzijn, zorg, cultuur en ontspanning voor Delfshavenaren. Om hun positie te versterken en hun aanbod te verbeteren, zet Delfshaven Lokaal zich in voor kennisuitwisseling en het stimuleren van (verdergaande) samenwerking en ondernemerschap. Daarnaast biedt Delfshaven Lokaal hen een (digitaal) platform waarop het netwerk zichzelf zichtbaar en vindbaar kan maken voor een breder publiek: www.delfshavenlokaal.nl.

Vanuit het netwerk is een ‘kerngroep’ ontstaan die concreet uitvoering geeft aan acties en activiteiten ten bate van het netwerk, waaronder het verbeteren van de samenwerking tussen het lokale netwerk en organisaties en instituties die een opdracht hebben in Delfshaven. De leden van de kerngroep wonen en werken in Delfshaven en bestrijken met hun netwerken een groot deel van Delfshaven. De kerngroep bestaat momenteel uit Patrick Boel (Delfshaven Coöperatie, Schiezicht), Willem Beekhuizen (Wijkplatform Delfshaven-Zuid, Beekhuizen Bindt), Madelon Stoele (Studio Delfshaven, Wijkcommunicatie), Daniel Grmazion (Team Loyalty, Stichting Lemat) en Yvette Prinsen (Zorgvrijstaat).

De kerngroep zoekt een ‘trekker’. Iemand die zich herkent in de volgende profielschets:

 • je bent een ondernemende en proactieve netwerker en bij voorkeur goed bekend met de Delfshavense netwerken
 • je begrijpt en steunt de beweging die Delfshaven wil maken met het organiseren van eigenaarschap bij en zeggenschap van het lokale netwerk in grotere opgaven in de wijken
 • je vindt het leuk om mee te bouwen aan een sterk lokaal netwerk van organisaties en initiatieven
 • je signaleert kansen en opgaven en agendeert ze in de kerngroep, het netwerk en op institutioneel niveau
 • je voelt je zowel thuis op ‘de straat’ als ook in gesprekken op meta-niveau, over grotere maatschappelijke ontwikkelingen in de gebieden en de stad
 • je bent een creatieve denker en weet hoe van ‘denken’ naar ‘doen’ te gaan
 • je begrijpt de verschillende blikken en belangen van het zeer diverse netwerk
 • je spreekt de taal van actieve burgers, ondernemers alsook van ambtenaren en professionals met een opdracht in de wijk
 • je bent in staat om met het kernteam de belangenbehartiging van het lokale netwerk te organiseren en dus het netwerkbelang voor op te stellen
 • je bent in staat lichte structuur aan te brengen in het samenwerken met elkaar

We schatten de tijdsbesteding zeer wisselend in maar ongeveer/gemiddeld een dagdeel per week gedurende de rest van het jaar 2019 (vakantieperiodes uitgezonderd).

Wat bieden we?

 • werken in het leukste deel van Rotterdam
 • een warm en groot netwerk
 • verschillende werk- en ontmoetingsplekken in de Delfshavense wijken waar je gebruik van mag maken
 • een betrokken kernteam

Vergoeding?

 • Er is een jaarplan met begroting opgesteld voor 2019. Daarin is, naast budget voor activiteiten, ook rekening gehouden met ureninzet van het kernteam. De begroting is inmiddels voor een deel gedekt. De wens is om voor de volledige begroting financiering te vinden, maar daar ligt nog een opgave. Vergoeding vindt zoveel mogelijk ieder kwartaal plaats en in overleg met het kernteam en conform de afspraken met de financiers.
 • De inzet van het kernteam is altijd ook voor een deel onbetaalde inzet. Je moet het dus vooral leuk en interessant vinden om bij te dragen en je niet financieel afhankelijk voelen van deze opdracht/taak.
 • Delfshaven Lokaal is een netwerkorganisatie en kan geen mensen in loondienst nemen. Wel kun je als zelfstandig ondernemer factureren (maar beperkt, zie hiervoor) en kunnen we onkosten en vrijwilligersvergoedingen uitbetalen. We zoeken graag met jou naar de best passende oplossing en staan open voor jouw ideeën voor een waardering.

Reacties, liefst met een korte toelichting op je achtergrond en motivatie, ontvangen we graag per mail op info@delfshavenlokaal.nl. Ook je vragen naar aanleiding van onze oproep kun je naar dit mailadres sturen.

Als we denken dat je goed aansluit bij onze vraag, trakteren we je graag op een kop koffie of thee in de wijk zodat we nader met elkaar kunnen kennismaken.

Patrick Boel, Willem Beekhuizen, Madelon Stoele, Daniel Grmazion, Yvette Prinsen

test