Home > Bouwen aan waarde > Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal is een netwerk van bijna 200 formele en informele organisaties in Delfshaven. Als lokale aanbieders werken zij aan welzijn, zorg, onderwijs, cultuur en ontspanning voor bewoners. Delfshaven Lokaal zet zich in voor duurzame samenwerking en kennisuitwisseling. Wij zijn mede-initiatiefnemer en we ondersteunen de organisatie.

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Met Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers.

Lees meer
Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven.

Lees meer
test