Podcast: Designing a community of care

Hoe werkt Milja Kruijt van  Delfshaven Coöperatie en Zelfregie Huis Delfshaven aan zorg en welzijn in Rotterdam Delfshaven? En welke rol vervullen ontwerpers uit de wijk daarin? Milja Kruijt vertelt in deze podcast over het proces om het Zelfregiehuis verder te ontwikkelen tot een betekenisvolle plek en baken voor bewoners in Bospolder Tussendijken. #gomilja! #gobotu!

Stimuleringsfonds: Designing a community of care

Vergrijzing, kwetsbare mensen tussen wal en schip, financiële druk, veranderende ideeën over kwaliteit, verouderd vastgoed. De zorg- en welzijnssector in Nederland staat voor grote vragen. En dat we nieuwe antwoorden nodig hebben, voelt iedereen die de sector een beetje kent. Maar hoe vinden we die? Wat kan de verbeeldingskracht van ontwerpers bijdragen aan het vinden van antwoorden op de grote vragen in de zorg? Daarover gaan de gesprekken in onze nieuwe podcastserie ‘Designing a Community of Care’.

🎧 Apple 👉 http://ow.ly/SpSA30mVjGZ
🎧 Soundcloud 👉 https://soundcloud.com/stimuleringsfonds/milja
🎧 Spotify 👉 http://ow.ly/A7Bn30mVjDK

 

test