Durf uit te dagen!  Right to challenge

Het biedt een berg aan kansen en mogelijkheden. Right to challenge. Alleen wat is het eigenlijk en hoe werkt het?
We vragen het aan Milja Kruijt, voorzitter van het bestuur van de Delfshaven Coöperatie.

Wat is Right to challenge?
‘In Rotterdam krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. In het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat bewoners het recht hebben om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Ook als er voordelen voor de buurt te behalen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, betrokkenheid of een betere wijkeconomie kunnen burgers zelf een offerte uit brengen. Als blijkt dat de situatie na verloop van tijd aantoonbaar is verbeterd, dan wordt de dienst overgedragen.’

Welke rol speelt de Delfshaven Coöperatie?
‘We zoeken naar mogelijkheden waarbij kleine partijen meer zeggenschap krijgen. Dat is ingewikkeld. Aan de ene kant zijn er groepen bewoners die willen challengen. Maar de overheid zoekt ook naar manieren waarop dat veilig en verantwoord kan. Dat betekent dat we de komende jaren zullen moeten experimenteren om te ontdekken wat werkt. Daarnaast hebben we als bewoner, ambtenaar en professional nog weinig ervaring en missen we vaak informatie en vaardigheden. De Delfshaven Coöperatie gaat ervoor zorgen dat ervaring en informatie gedeeld wordt en houdt de grote lijn vast. We zijn niet bang voor experimenten die niet slagen. Dat hoort er bij. We moeten er de tijd voor nemen.’

Zijn er voorbeelden?
‘Het zou goed zijn als er koepelorganisaties ontstaan, zoals Zorgvrijstaat West, die de gemeente taken uit handen nemen. Denk ook aan het beheren van vastgoed of openbaar groen. Als er geld wordt uitgegeven, moet het wel naar een serieuze organisatie gaan. Het is voor de gemeente lastig om vertrouwen te hebben in ‘losse’ groepen bewoners. In zo’n koepel kunnen diverse partijen samenkomen. Het zou een oplossing kunnen zijn voor Right to Challenge. De Delfshaven Coöperatie kan een rol spelen bij het ontstaan hiervan.’

Kan het voorbeeld concreter?
‘Het Dakpark is een goed voorbeeld. Vanuit passie en betrokkenheid hebben bewoners gezegd: laat ons het park beheren! Vervolgens is een aanbesteding gedaan waarbij vastgelegd is dat er rekening moet worden gehouden met de vrienden van het Dakpark. Deze bewoners onderhouden nu een stuk van het park. Misschien worden zij over een paar jaar wel hoofdaannemer voor het onderhoud. Dus allerlei vormen van organisatie zijn mogelijk. Dat verschilt per situatie. Park 1943 vormt een nieuwe uitdaging. Hoe krijgen we de konijnenplaag onder controle en het beheer geregeld? Zo liggen er tal van vraagstukken in de wijk.’

Blogberichten

Oprichting Delfshaven Coöperatie

Oprichting Delfshaven Coöperatie

Per 10 februari 2015 is het bestuur van de Delfshaven Coöperatie een feit. Drie enthousiaste, betrokken vrijwilligers vormen samen als professionals én bewoners het nieuwe bestuur. Hun gezamenlijke visie? Het vormgeven van de professionalisering van de samenleving.

Lees meer
Vijf jaar bewonerskracht in Delfshaven

Vijf jaar bewonerskracht in Delfshaven

Op Valentijnsdag 2020 vierden we feest. Met iedereen die ons lief is proostten we op vijf jaar Delfshaven Coöperatie. Een terugblik op hoe Delfshaven Coöperatie in 2015 tot leven kwam tijdens Delfshaven Doe je ding, gesteund door Gemeente Rotterdam en Havensteder.

Lees meer
Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders.

Lees meer
test