Selecteer een pagina

Durf uit te dagen!  Right to challenge

Het biedt een berg aan kansen en mogelijkheden. Right to challenge. Alleen wat is het eigenlijk en hoe werkt het?
We vragen het aan Milja Kruijt, voorzitter van het bestuur van de Delfshaven Coöperatie.

Wat is Right to challenge?
‘In Rotterdam krijgen burgers meer zeggenschap over hun directe leefomgeving. In het coalitieakkoord 2014-2018 is vastgelegd dat bewoners het recht hebben om lokale voorzieningen over te nemen wanneer zij denken het zelf anders en beter te kunnen organiseren. Ook als er voordelen voor de buurt te behalen zijn, bijvoorbeeld op het gebied van werkgelegenheid, betrokkenheid of een betere wijkeconomie kunnen burgers zelf een offerte uit brengen. Als blijkt dat de situatie na verloop van tijd aantoonbaar is verbeterd, dan wordt de dienst overgedragen.’

Welke rol speelt de Delfshaven Coöperatie?
‘We zoeken naar mogelijkheden waarbij kleine partijen meer zeggenschap krijgen. Dat is ingewikkeld. Aan de ene kant zijn er groepen bewoners die willen challengen. Maar de overheid zoekt ook naar manieren waarop dat veilig en verantwoord kan. Dat betekent dat we de komende jaren zullen moeten experimenteren om te ontdekken wat werkt. Daarnaast hebben we als bewoner, ambtenaar en professional nog weinig ervaring en missen we vaak informatie en vaardigheden. De Delfshaven Coöperatie gaat ervoor zorgen dat ervaring en informatie gedeeld wordt en houdt de grote lijn vast. We zijn niet bang voor experimenten die niet slagen. Dat hoort er bij. We moeten er de tijd voor nemen.’

Zijn er voorbeelden?
‘Het zou goed zijn als er koepelorganisaties ontstaan, zoals Zorgvrijstaat West, die de gemeente taken uit handen nemen. Denk ook aan het beheren van vastgoed of openbaar groen. Als er geld wordt uitgegeven, moet het wel naar een serieuze organisatie gaan. Het is voor de gemeente lastig om vertrouwen te hebben in ‘losse’ groepen bewoners. In zo’n koepel kunnen diverse partijen samenkomen. Het zou een oplossing kunnen zijn voor Right to Challenge. De Delfshaven Coöperatie kan een rol spelen bij het ontstaan hiervan.’

Kan het voorbeeld concreter?
‘Het Dakpark is een goed voorbeeld. Vanuit passie en betrokkenheid hebben bewoners gezegd: laat ons het park beheren! Vervolgens is een aanbesteding gedaan waarbij vastgelegd is dat er rekening moet worden gehouden met de vrienden van het Dakpark. Deze bewoners onderhouden nu een stuk van het park. Misschien worden zij over een paar jaar wel hoofdaannemer voor het onderhoud. Dus allerlei vormen van organisatie zijn mogelijk. Dat verschilt per situatie. Park 1943 vormt een nieuwe uitdaging. Hoe krijgen we de konijnenplaag onder controle en het beheer geregeld? Zo liggen er tal van vraagstukken in de wijk.’

Blogberichten

Park 1943 leeft!

Park 1943 leeft!

Tijdens Besouk ging de Delfshaven Coöperatie met bewoners in gesprek over Park 1943. Wat speelt er? Welke ideeën zijn er? Voor welke uitdagingen staan we? En welke bewoners willen een bijdrage leveren of zijn al aan slag? De resultaten van deze gesprekken zijn te vinden in een digitale kaart.

Lees meer
Park 1943

Park 1943

Samenwerken aan een mooi park in Tussendijken. Park 1943 verandert langzaam maar zeker in een groene oase.

Lees meer
test