Selecteer een pagina

Het klimaat verandert. De gaskraan in Groningen gaat dicht. Inmiddels is bij veel mensen wel duidelijk dat we op een andere manier met energie om zullen moeten gaan. Maar wat betekent dat voor een wijk waar mensen over het algemeen niet de luxe hebben om te investeren in duurzaamheid en de concrete voorbeelden van duurzame energie nou niet bepaald voor het oprapen liggen?

De oplossingen zullen te maken hebben met zonnepanelen, warmtenetten en het beter isoleren van gebouwen maar bijvoorbeeld ook koken op inductie. Dat zorgt voor de komende 20-30 jaar voor grote investeringen en veranderingen. Maar wie gaan die nieuwe pannen en de kosten voor nieuwe energiesystemen betalen? Als we niets doen en alles aan de markt overlaten is het levensgrote risico dat de kosten afgewenteld worden op de mensen die het minst te besteden hebben. Mensen en bedrijven met investeringsruimte hebben ‘gratis energie’ na de terugverdientijd van zonnepanelen, een warmtepomp en isolatie. Terwijl minder draagkrachtige mensen in tochtige huizen met een duur en levenslang abonnement op het warmtenet achterblijven.

Grote kansen

Maar tegelijkertijd biedt de energietransitie ook grote kansen voor maatschappelijke meerwaarde. Met het aanleggen van het warmtenet en een verzwaard elektriciteitsnetwerk gaat de straat open en kan er vergroend worden zodat regenwater beter weg kan. Met het plaatsen van zonnepanelen hebben mensen meer controle over hun eigen energie en kunnen ze er zelfs aan verdienen. Het aanleggen van al deze nieuwe energiesystemen gaat veel werk opleveren en dat biedt kansen voor opleiding en banen voor bewoners van de wijk.

Energiewijk BoTu

In Bospolder-Tussendijken wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de energiewijk BoTu. Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) en de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) werkt Delfshaven Coöperatie aan een strategie voor Bospolder-Tussendijken onder het motto Energie = Solidariteit. Tijdens de IABR 2018 is met de titel ‘Missing Link’ gezocht naar de ontbrekende schakel tussen de ambities van het klimaatakkoord 2050 van Parijs en de huidige praktijk. Met ontwerpend onderzoek, debatten, expertmeetings maar ook met workshops in de wijk, concrete cases en een laagdrempelig programma voor bewustwording en activering. Zoals bijvoorbeeld bij het plan voor de verduurzaming van het Zelfregiehuis waar energie, zorg, community building en economische ontwikkeling samenkomen.

Een warmte- en energiecoöperatie

Inmiddels is Bospolder-Tussendijken een van de vijf wijken die in het collegeprogramma ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ (2018-2022) aangewezen is voor een samenhangende duurzame gebiedsaanpak. Dat betekent dat de komende vier jaar de voorbereidingen zullen starten om als wijk van het gas af te gaan, nieuwe energiesystemen aan te leggen en ook om samen met de wijk op zoek te gaan naar wat de kansen zijn van de energietransitie. Een van die kansen is dat duurzame energie makkelijker zelf op te wekken is. Daarom nemen we vanuit Delfshaven Coöperatie (samen met Blijstroom en de overige partners) het initiatief om een Warmte- en Energiecoöperatie op te richten. Hiermee wordt de wijk zelfstandiger en veerkrachtiger. Zo’n Energiecoöperatie werkt alleen als deze gedragen wordt door mensen uit de wijk. Meedoen? Ideeën? Wees welkom! Laat het weten via info@delfshavencooperatie.nl

Lees meer in deze interviewreeks over wat organisaties als Stedin, Blijstroom, Aktiegroep Oude Westen, VVE’s met Energie en het Smart Energy Grid in Rotterdam met de energietransitie doen.

Bekijk hier een presentatie over Energiewijk BoTu tijdens de IABR 2018.

test