Selecteer een pagina

Het klimaat verandert. De gaskraan in Groningen gaat dicht. Inmiddels is bij veel mensen wel duidelijk dat we op een andere manier met energie om zullen moeten gaan. Maar wat betekent dat voor een wijk waar mensen over het algemeen niet de luxe hebben om te investeren in duurzaamheid en de concrete voorbeelden van duurzame energie nou niet bepaald voor het oprapen liggen?

 

“Zelfs als het klimaat geen probleem zou zijn is de oplossing een goed idee”
Rob Wijnberg – de Correspondent


De oplossingen zullen iets te maken hebben met zonnepanelen, warmtenetten en het beter isoleren van gebouwen maar bijvoorbeeld ook koken op inductie. Dat zorgt voor de komende 20-30 jaar voor grote investeringen en veranderingen. Maar wie gaan die nieuwe pannen en de kosten voor nieuwe energiesystemen betalen? Als we niets doen en alles aan de markt overlaten is het levensgrote risico dat de kosten afgewenteld worden op de mensen die het minst te besteden hebben. Mensen en bedrijven met investeringsruimte hebben ‘gratis energie’ na de terugverdientijd van zonnepanelen, een warmtepomp en isolatie. Terwijl minder draagkrachtige mensen in tochtige huizen op een duurdere en steeds kleinere collectieve voorziening zijn aangewezen.

Grote kansen
Maar tegelijkertijd biedt de energietransitie ook grote kansen voor maatschappelijke meerwaarde. Met het aanleggen van een warmtenet en een verzwaard elektriciteitsnetwerk gaat de straat open en kan er vergroend worden zodat regenwater beter weg kan. Met het plaatsen van zonnepanelen hebben mensen meer controle over hun eigen energie en kunnen ze er zelfs aan verdienen. Het aanleggen van al deze nieuwe energiesystemen gaat veel werk opleveren en dat biedt kansen voor opleiding en banen voor bewoners van de wijk. Maar dan moeten die nieuwe energiesystemen wel flexibel, openbaar toegankelijk en zoveel mogelijk in eigendom van bewoners zijn. Want dat is de belofte van duurzame energie: het is decentraal, democratisch en je kunt er zelf mee aan de slag.

 

Energiewijk BoTu
In Bospolder-Tussendijken wordt sinds oktober 2017 gewerkt aan de energiewijk BoTu. Samen met de gemeente Rotterdam, Havensteder, de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) en de Internationale Architectuur Biënnale (IABR) werkt Delfshaven Coöperatie aan een strategie voor Bospolder-Tussendijken onder het motto Energie = Solidariteit. Tijdens de IABR 2018 is met de titel ‘Missing Link’ gezocht naar de ontbrekende schakel tussen de ambities van het klimaatakkoord 2050 van Parijs en de huidige praktijk. Met ontwerpend onderzoek, debatten, expertmeetings maar ook met workshops in de wijk, concrete cases en een laagdrempelig programma voor bewustwording en activering. Zoals bijvoorbeeld bij het plan voor de verduurzaming van het Zelfregiehuis waar energie, zorg, community building en economische ontwikkeling samenkomen.

Inmiddels is Bospolder-Tussendijken een van de vijf wijken die in het collegeprogramma ‘Nieuwe Energie voor Rotterdam’ (2018-2022) aangewezen is voor een samenhangende duurzame gebiedsaanpak. Dat betekent dat de komende vier jaar de voorbereidingen zullen starten om als wijk van het gas af te gaan, nieuwe energiesystemen aan te leggen en ook om samen met de wijk op zoek te gaan naar wat de kansen zijn van de energietransitie.

Delfshaven Energie Coöperatie
Een van die kansen is dat duurzame energie makkelijker zelf op te wekken is. Daarom hebben buurtbewoners (en energie-experts) Jessica Curta, Julia Hevemeyer en Robbert de Vrieze met steun van Delfshaven Coöperatie (samen met Blijstroom en overige partners) het initiatief genomen om een energiecoöperatie op te richten: Delfshaven Energie Coöperatie. Deze coöperatie komt op voor het recht op duurzame energie voor álle bewoners en ontwikkelt daken met zonnepanelen en andere bijkomende zaken als een buurtbatterij, elektrische deelauto’s of opleiding en werk. Hiermee wordt de wijk zelfstandiger en veerkrachtiger.

Lees er meer over in de menukaart van Delfshaven Energie Coöperatie. De eerste actie was een wokchallenge tussen koken op gas en inductie op wijkfestival BeSouk. En momenteel zijn we bezig met de ontwikkeling van een zonnedak voor OBS Dakpark. Zo’n Energiecoöperatie werkt alleen als deze gedragen wordt door mensen uit de wijk. Meedoen? Ideeën? Wees welkom! Laat het weten via info@delfshavencooperatie.nl


Meer informatie

  • Lees meer in deze interviewreeks over wat organisaties als Stedin, Blijstroom, Aktiegroep Oude Westen, VVE’s met Energie en het Smart Energy Grid in Rotterdam met de energietransitie doen.
  • Bekijk hier een presentatie over Energiewijk BoTu tijdens de IABR 2018.
  • Binnenkort: het onderzoek van Posad/Maxwan/Generation Energy in opdracht van IABR over de mogelijkheden van duurzame energie in Bospolder Tussendijken
  • Binnenkort: de verkenning naar (on)bekende netwerken in Bospolder Tussendijken en wat zij kunnen hebben aan de energietransitie.
test