Energiewijk Bospolder Tussendijken


door Madelon Stoele | 14 januari 2019

Windmolenparken, cv-ketels, nu het kabinet toewerkt naar een ‘Integraal Nationaal Klimaat- en Energieplan‘ zie je steeds meer wat de gevolgen zijn van de klimaatafspraken 2050 van Parijs. Ook in een wijk als Bospolder Tussendijken staat de energietransitie hoog op de agenda.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Onderzoek BotuNext

Samen met Havensteder, gemeente Rotterdam en de IABR (Internationale Architectuur Biënnale) is Delfshaven Coöperatie opdrachtgever voor een onderzoek en plan naar de ‘Next generation Energie- en woonwijk’: Wat betekent de energietransitie concreet voor Bospolder Tussendijken en kan het een hefboom zijn om de sociaal-economische positie van bewoners in de wijk te verbeteren? Na een selectieronde bleek de coalitie BotuNext (Overmorgen, Urhahn, Personal Architecture en Inicio) het beste voorstel te hebben.

Wat mij opvalt is dat iedereen nog het wiel aan het uitvinden is. Er zijn veel onderzoeken maar niemand weet precies hoe dat moet landen in de wijk. Juist omdat het zoveel gevolgen heeft op allerlei vlakken; wat je stookt, hoe je kookt, wat er gebouwd wordt en wat er aan leidingen in de grond moet veranderen.

Verschillende niveaus

Zo waren er op een willekeurige dinsdag drie bijeenkomsten over hetzelfde thema op verschillende schaalniveaus:

  • Op regionale schaal van de Metropoolregio Den Haag Rotterdam (MRDH) werken elf wijken samen om te ontdekken hoe de Next Generation Woonwijken eruit zien. Op onder andere een ambtelijke werkconferentie en inspiratiesessies delen ze ervaringen, informatie en best practices en werken toe naar duurzame toekomstbestendige wijken.
  • Op globale schaal zoekt de IABR naar de ontwerpkracht die al die verschillende belangen in innovatieve oplossingen en samenhangende plannen kan vertalen. Want tussen de ambities voor 2050 en de goedbedoelde proefprojecten van nu zit nog een flink gat; de Missing Link is niet voor niets de titel van de IABR 2018-2020.
  • De coalitie BoTuNext had diezelfde dinsdag een pop-up studio in de wijk waarin ze energie, ruimtelijk ontwerp én sociale impact bij elkaar moeten brengen in een samenhangend plan voor Bospolder Tussendijken. Op bezoek bij Studio Delfshaven in Schans/Watergeus zoeken ze verbinding met wat er speelt in de wijk.

Het risico bij zo’n grote opgave is dat al die verschillende schaalniveaus en partijen langs elkaar heen werken, over de hoofden van de bewoners. Terwijl dit proces juist zou moeten vertrekken vanuit de logica van wat er in de wijk nodig is. Want als we niet oppassen komt de rekening van de energietransitie bij de mensen die niet kunnen investeren in hun eigen duurzame energie.

Samen met bewoners en initiatieven

Als samenwerkingsverband Delfshaven Coöperatie koppelen we lokale initiatieven en bewoners aan deze opgave. Hoe dat er uit kan zien? Bijvoorbeeld een wokwedstrijd op inductie bij buurthuiskamers. Of een fonds waardoor huurders een energie-abonnement op zonnepanelen kunnen nemen. Of samen met Blijstroom niet alleen het dak van Pier 80 met zonnepanelen uitrusten maar alle daken van gemeente en woningbouwcorporatie. Een programma rond opleiding en werk in de energietransitie zou in het netwerk van West Practice kunnen landen. En wellicht kunnen we met CroonWolter&Dros (voorheen in Schiemond en net als ERA Contour onderdeel van TBI) een wijkinstallatiebedrijf opzetten.

Meedoen en meedenken?

Heb jij goede ideeën over hoe de energietransitie vorm krijgt in Bospolder Tussendijken en M4H? Of ben je geïnteresseerd in het onderwerp? Kom dan op 17 april van 13.30 uur tot 16.30 uur naar Makerdam voor het wijkatelier van BoTuNEXT. Vanaf 16.30 kun je ook even langskomen voor een drankje en/of de resultaten te bekijken.

Meer weten? Neem contact op met Julia Hevemeyer of Robbert de Vrieze.

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd

Zonnedak OBS Delfshaven 100% gefinancierd Door Yvette van DaelAlle 122 zonnepanelen voor het collectieve zonnedak op basisschool OBS Delfshaven zijn uitverkocht. Óp naar het volgende dak! Via Delfshaven Energie Coöperatie kan iedereen in Delfshaven Paneel Deler...

Lees meer
De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

De energietransitie moet zo goed mogelijk uitpakken voor bewoners BoTu

‘De energietransitie heeft op veel manieren impact op ons leven: hoe je kookt, de inrichting van je huis, ga zo maar door,’ aldus Robbert de Vrieze, een van de initiatiefnemers van de Delfshaven Energie Coöperatie. De impact van de energietransitie moet voor bewoners van Bospolder Tussendijken zo positief mogelijk uitpakken, vindt de coöperatie.

Lees meer
Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

Bewoners Gijsingflats krijgen nieuwe energie

De Gijsingflats zijn vijf naoorlogse galerijflats in Tussendijken. De flats worden de komende tijd opnieuw geïsoleerd en klaargemaakt voor de overstap van gas naar warmtenet. Naast deze verduurzaming ondergaan de flats een sociale ontwikkeling. Een sociaal team onderzoekt samen met bewoners of de energietransitie als sociale hefboom gebruikt kan worden. Kan de overstap zorgen voor meer verbinding tussen bewoners?

Lees meer
Een zonnedak voor alle bewoners

Een zonnedak voor alle bewoners

Op de daken van basisscholen Dakpark en de Boog in Schiemond komen zonnepanelen die bewoners in Delfshaven kunnen huren, mét voordeel op hun energierekening. Een mooie kans voor bewoners in Bospolder Tussendijken want zelf duurzame energie opwekken was tot voor kort alleen weggelegd voor mensen met een eigen dak en een hoop geld.

Lees meer
Delfshaven Energie Coöperatie in de steigers

Delfshaven Energie Coöperatie in de steigers

Het is tijd. Bospolder-Tussendijken is een van de eerste wijken in Rotterdam die van het gas afgaat. Als we als bewoners niet willen dat de energietransitie ons overkomt dan moeten we onszelf organiseren zodat we eigenaar van de energietransitie kunnen worden. Daarom hebben een aantal bewoners en ondernemers het initiatief genomen voor de Delfshaven Energie Coöperatie.

Lees meer
Openingspresentatie IABR: Energiewijk Bospolder Tussendijken

Openingspresentatie IABR: Energiewijk Bospolder Tussendijken

Krijgt iedereen een geïsoleerd huis, zonnepanelen op het dak en windmolens om de hoek? Wat kosten die duurzame maatregelen? Hoe kun je als bewoner meedoen, alleen of met de buren? En wanneer zullen al deze veranderingen plaatsvinden? Kortom: wat betekent de energie-overgang voor Bospolder Tussendijken en haar bewoners?

Lees meer
test