Nieuwe structuur en frisse, energieke aanpak

Terugblik bijeenkomst 14 maart

Het wijknetwerk kwam op 14 maart samen om weer eens bij te praten over Delfshaven Coöperatie. Waar was iedereen de laatste tijd druk mee? Wat wordt de nieuwe koers en hoe ziet de nieuwe structuur van de stichting eruit? Het netwerk wordt de komende tijd op verschillende plekken uitgenodigd om mee te denken over alle ontwikkelingen in de wijk. Er liggen veel nieuwe kansen, juist voor bewoners en ondernemers.

Een van die dingen waar de afgelopen tijd veel aandacht naartoe is gegaan is het helpen uitdenken van het programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028. Samen met Gemeente Rotterdam, Havensteder, Rebel, IABR is gewerkt aan een programma om Bospolder-Tussendijken sociaal en economisch veerkrachtiger te maken. Delfshaven Coöperatie bracht het wijkperspectief en het werken met de aanwezige energie en kwaliteiten in.

Het begin …

Het Botu 2018 programma raakt aan vele projecten en activiteiten waar Delfshaven Coöperatie in de wijk mee bezig is. Lokale initiatieven ondersteunen op het gebied van Community Building, energietransitie, Delfshaven lokaal, West Practice, Zorgcoöperatie… Het gaat om grote processen. Aan de andere kant biedt dat kansen! De komende periode willen de partijen op allerlei manieren samenwerken met wijkbewoners en -initiatieven aan innovatieve oplossingen. Op een eigentijdse en samenhangende manier die de wijk écht en voor langere tijd vooruit helpt.

Organisatie

Wat betreft de ‘organisatie’ structuur gaat Delfshaven een nieuwe fase in. Het blijft een stichting. Wel komt er een sterkere raad van toezicht en een coöperatieve ledenvergadering. Met elkaar hebben we de wijkkennis en de doe-kracht om de projecten en plannen ‘duurzaam’ en passend voor heel Delfshaven te maken – niet alleen BoTu. Als we onze krachten maar bundelen!

Doe je mee?

Wil je meedenken over ontwikkelingen van de wijk? Wat wil jij of kun je bijdragen en wat kan de Delfshaven Coöperatie doen? Hoe houden we elkaar geïnformeerd en versterken we elkaar? Neem contact op.

test