Financieel bericht

Door: Patrick Boel

Excel is mijn favoriete programma. In combinatie met E-boekhouding kan ik me als penningmeester aan het begin van het jaar heerlijk uitleven op de cijfers van de Delfshaven Coöperatie. In 2017 waren we inhoudelijk nauw betrokken bij een groot aantal projecten. Financieel gezien was het een rustig jaar. De lopende kosten van € 19.000,- voor website, nieuwsbrief, administratie en bestuurskosten zijn gedekt door bijdragen van onze partners. Een aantal stadmakers voeren voor de Delfshaven Coöperatie werkzaamheden uit, waarvoor € 33.000,- beschikbaar was.

Voor 2018 zijn we nog met onze huidige en nieuwe partners in gesprek om dit jaar meer stadmakers uit Delfshaven in te schakelen bij projecten rond Werk & Inkomen, Wateropgave, Next Generation woonwijk, ondernemerschap en Werkcoöperaties. Met Delfshaven Lokaal werken we al door heel Delfshaven. Voor andere activiteiten willen we ook langzaam uitbreiden richting Oud-Mathenesse, Spangen en Merwede-Vierhavens. Financieel verdrievoudigt onze begroting van € 59.000,- in 2017 naar € 175.000,- in 2018. Voor nu is het nog rekenwerk in Excel, maar het weerspiegelt wel de toenemende rol van de Delfshaven Coöperatie en de ambitie die voor ons ligt.

Februari 2018

test