Geldstromen in BoTu

Bij ‘kapitaal’ in de wijk denk je vaak aan vastgoed, terwijl buiten het vastgoed veel grotere geldstromen te vinden zijn, die bovendien beter op talenten en mogelijkheden van mensen aansluiten. Het anders inrichten van bijvoorbeeld de zorg en daarmee de geldstromen kan zorgen voor meer werkgelegenheid of geeft een effect op sociaal gebied. De geldstromen en het vermogen willen we beter voor de wijk benutten, en effectiever inzetten. Met het project Geldstromen in BoTu gaat een lang gekoesterde wens van de Delfshaven Coöperatie in vervulling.

Meerwaarde voor bewoners

Samen met Geldstromen door de Wijk brengen we de aankomende tijd geldstromen in Bospolder Tussendijken in kaart. Transparantie in geldstromen zorgt voor meer ondernemerschap in de wijk. Wanneer ondernemende buurtbewoners weten dat de gemeente bijvoorbeeld jaarlijks een paar ton uitgeeft aan groenonderhoud, worden ze wellicht getriggerd om dit werk zelf te doen en het geld anders in te zetten.

Terreinen waarop de meeste ‘winst’ te behalen is zijn werk, welzijn, gezondheid scholing en beheer en onderhoud. We gaan op zoek naar de integrale meerwaarde voor bewoners van de wijk door de ontwikkeling van een aantal business cases. Hierbij sluiten we aan bij projecten uit de wijk zoals; Next generation woonwijken, Park 1943, Mathenesserflats, Gijsingflats en de initiatieven voor een klus-, groen- & schoonmaakcoöperatie. Het proces sluit aan bij een motie van de gemeenteraad om de gemeentelijke financiën -ook op wijkniveau- transparant te maken.

Ombuigen geldstromen

De gewenste openheid en transparantie in geldstromen is nu nog lang niet vanzelfsprekend. Er is dus nog een lange weg te gaan. Veel geldstromen zijn verre van transparant en inzichtelijk.  Bovendien kan niet elk budget vrijgemaakt worden en anders worden ingezet, omdat dit gevolgen heeft voor het hele systeem. Het ombuigen van deze geldstromen is geen gemakkelijk proces: het gaat in tegen de bestaande institutionele kracht. Een mooie uitdaging dus.

Vragen en opgaven

Wat gebeurt er al? Wie werken er samen? Welk inzicht is er al en bij wie? Hoe lopen geldstromen? Hoe groot zijn ze en waar zitten de aangrijpingspunten voor de wijk? Waar zit het (verborgen) potentieel? Wie zijn gangmakers? Wie blijft achter en waarom? Veel vragen waar diverse partijen uit de wijk de aankomende tijd mee aan de slag gaan.

Meer info? Mail: Robbert de Vrieze

test