Goede Gieren Delfshaven

door Robbert de Vrieze | 18 mei 2018

Een impasse doorbreken bij schulden. Wat kan er eigenlijk wel? Het Goede Gieren Fonds is een particulier initiatief om mensen met schulden te helpen. Steeds vaker worden mensen die schuldhulp nodig hebben geweerd bij de schuldhulpverlening. Vicieuze cirkels, institutionele regels, mensen kunnen hierdoor behoorlijk klem zitten. Soms is een relatief eenvoudige interventie nodig. Hiervoor is het Goede Gieren fonds opgezet.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

In veel gevallen blijft schuldhulpverlening uit door bureaucratische belemmeringen, tegengestelde regels. Een voorbeeld: iemand wil en kan graag werken om uit de schulden te raken maar heeft hierbij een auto nodig. Zo’n soort investeringen is voor iemand met schulden bijna onmogelijk. Zo blijft de persoon in de vicieuze cirkel.

Delfshaven Coöperatie onderzoekt het idee Goede Gieren Delfshaven samen met netwerkpartners uit het netwerk Delfshaven Lokaal, waaronder Zorgvrijstaat. Aan de hand van een aantal casussen wordt de aankomende tijd onderzocht of zo’n fonds een oplossing kan bieden voor een groep bewoners en ondernemers in Delfshaven.

Gekeken wordt of het fonds de schulden kan overnemen. Verder wil men met de schuldenmakers een plan opstellen om geldproblemen in de toekomst te voorkomen. Er is overigens geen sprake van kwijtschelding van de schulden. De schuldeisers worden uit het fonds betaald en de schuldenaar zal op termijn zijn schuld aan het fonds moeten terugbetalen.

Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
De echte waarde van de wijk

De echte waarde van de wijk

Hoe kunnen bewoners en ondernemers uit Bospolder-Tussendijken het potentieel van de wijk inzetten? Hoe kan de veerkracht van een wijk worden versterkt? En hoe kunnen initiatieven van daaruit verder? Inzicht in de geldstromen van een wijk kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Daarom heeft Geldstromen door de Wijk® in opdracht van Delfshaven Coöperatie samen met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de geldstromen BoTu in beeld gebracht.

Lees meer
test