Selecteer een pagina

Heldere en haalbare ingrepen

Het aandachtsgebied Schans-Watergeus grenst direct aan Historisch Delfshaven en ligt ruwweg tussen de Voorhaven en de Spanjaardstraat. Ook het eerste deel van de Mathenesserdijk, vanaf de Schiedamseweg gezien, hoort er bij. De nota ‘Ruimtelijk kader Schans-Watergeusgebied’ schetst het ruimtelijk streven voor dit gebied in de aankomende jaren. Jetze van der Ham, gebiedsmanager Bospolder Tussendijken: ‘We hebben met elkaar weer scherp waar we naar toe werken.’

Kwaliteit van de wijk
De gewenste toekomst voor Schans-Watergeus, zoals vastgesteld in de gebiedsvisie uit 2007 blijkt mede door de economische crisis, onhaalbaar. Van der Ham: ‘Grootschalig ingrijpen in het woningbestand laat voorlopig op zich wachten. Dat hebben we nu losgelaten. Uit die plannen zijn wel belangrijke speerpunten blijven staan. Je zou kunnen zeggen dat de plannen zijn gefilterd. Nu zetten we in op een reeks kleine ingrepen, die de ruimtelijke kwaliteit van de wijk op korte termijn verbeteren.’ Naast de ingrepen ligt het accent voor de gemeente de komende tijd op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Daarvoor is dagelijks een projectleider Intensief Beheer actief in de buurt om problemen te verhelpen.

Kansen: plein en molenstompen
Enthousiast geeft Van der Ham een aantal voorbeelden van ingrepen op de langere termijn: ‘Het Watergeusplein, nu vooral een plek van beton, zal een groen hart worden, gekoppeld aan de 1e Schansstraat. Idealiter wordt de situatie dan zo dat alle aangrenzende woningen met hun voorzijde naar het plein zijn gericht. Ook de gevels zullen er aangepakt worden.’ De twee monumentale molenstompen, worden eveneens gezien als een kans voor het gebied. ‘Het zijn immers karakteristieke elementen voor het versterken van de identiteit en de herkenbaarheid van Bospolder Tussendijken’ vervolgt Van der Ham. ‘En in het grotere plaatje is de oost-westverbinding van belang, waarmee de Schans en de Watergeusstraat wordt gekoppeld aan het Dakpark. Er zal de komende jaren dus een groene verbindingszone in het gebied gaan ontstaan.’

Realisatie plannen
Is er van de bestaande plannen eigenlijk al iets gerealiseerd? Van der Ham: ‘De Fabriek aan de Mathenesserdijk is opgeknapt en verbouwd tot een verzamelgebouw voor kleine bedrijven en zelfstandige ondernemers. Vanuit het onderhoudsbudget voor de wegen is recent ook de buitenruimte in dit gedeelte meegenomen. Hierbij hebben we samen met de bewoners en ondernemers uit de straat gekeken naar de wensen en wat de mogelijkheden waren binnen het budget. De herinrichting is inmiddels af en het resultaat mag er best wezen!’

Heeft u als bewoner ook een idee of wilt u meedenken met dit gebied?
Neem dan contact op met Jetze van der Ham via jwj.vanderham@rotterdam.nl

Blogberichten

Berichten uit Schans-Watergeus

Berichten uit Schans-Watergeus

Berichten uit Schans-Watergeus ‘Goedemorgen buurvrouw, het ziet er netjes uit toch?’ De buurman geeft mij een bezem uit het pakket van de Schoonmaakbende. Vorige week heeft hij zich samen met andere buren aangemeld bij deze actie van OpzoomerMee. De eerste...

Lees meer
Voorjaarsmarkt I gezellig en druk bezocht

Voorjaarsmarkt I gezellig en druk bezocht

Bewoners en ondernemers uit het Schans-Watergeusgebied trotseerden de kou en deden vorige week, op 16 april tijdens de Voorjaarsmarkt gezellig mee aan allerlei activiteiten. De markt, opgebouwd door de jongens van College Delfshaven, werd een groot succes.

Lees meer
Een takken-wat? Een Takken-dak!

Een takken-wat? Een Takken-dak!

De gevels van drie fietsenstallingen in het Schans-Watergeusgebied kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Een make-over, waarbij de functie van de historische hoekpanden – als fietsenstalling – blijft behouden. De Delfshaven Coöperatie heeft dit opgepakt. Via een oproep voor creatieve ideeën werden kunstenaars door Havensteder en Stroop uitgenodigd om aan de slag te gaan.

Lees meer
test