Home > Het draait om mensen 

Het draait om mensen

De mens staat centraal, niet de techniek, een systeem of een project. Dat dit het juiste uitgangspunt is, blijkt telkens weer. De leefwereld van mensen in de wijk is ons uitgangspunt, hoe groot de zuigkracht vanuit de systeemwereld soms ook is. Het zijn de mensen waar we het voor doen.

We werken in en vanuit het contact met bewoners en verbinden die aan formele netwerken van bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie, gemeente of woningbouwcorporatie. Het wijknetwerk wordt zo steeds sterker en veerkrachtiger. Met bewoners die zich eigenaar voelen van een project of plek en samen aan de slag gaan. Het draait om wijkontwikkeling op eigen kracht. Onze motivatie is meer zeggenschap voor bewoners die weten wat er in ónze wijk nodig is. Samen met wijkpartners en de overheid. We staan naast bewoners, zijn zelf bewoners en blijven zolang dat nodig is.

Community building

Community building

Letterlijk betekent community building: het bouwen van een gemeenschap. Het is een methode gericht op het vergroten van zelfsturing van lokale gemeenschappen. In iets eenvoudigere taal: ‘versterken van de kracht van mensen en gemeenschappen. niet uitgaan van de problemen die zij (ook) hebben.

Lees meer
Groepsonderneming Zelfregiehuis

Groepsonderneming Zelfregiehuis

Om betaald werk te doen is het nodig dat vrouwen willen, mogen én kunnen werken. Een belemmering op één van deze drie vlakken maakt dat vrouwen de stap naar betaald werk niet zetten. Een groep vrouwen zet vanuit het Zelfregiehuis in Bospolder-Tussendijken stappen voorwaarts.

Lees meer
Besouk

Besouk

Cultuur is een bindmiddel voor ondernemerschap. Met BeSouk in Bospolder-Tussendijken toont de wijk de kracht van al haar culturen in Park 1943. Bewoners en ondernemers uit de wijk doen actief mee. BeSouk is het eerste cultuurproject dat vanuit de Delfshaven Coöperatie ondersteund is.

Lees meer
test