Hoe sportief is Delfshaven?

Sporten, het is gezond. Dat weten we allemaal. Toch zijn er weinig sporters in Bospolder Tussendijken. Hoe krijg je mensen in beweging? We vragen het Menno Bruins, sportregisseur bij de Gemeente Rotterdam, Sport en Cultuur.

SportRegie wil Rotterdammers (weer)
 laten bewegen.
‘Het sport- en beweegaanbod in sommige wijken, waaronder Bospolder Tussendijken is versnipperd. Tot nu toe was er weinig regie op het aanbod, waardoor er dubbel sportaanbod is ontstaan. Aan de andere kant ontbreekt er juist een goed aanbod voor specifieke doelgroepen.’ Aan het woord is Menno Bruins, die aangetrokken is om daar verandering in aan te brengen en het pilotproject leidt. Bruins vervolgt: ‘Door overzicht en kennis over de wijk en doelgroepen, kunnen we adviseren op een aanbod dat aansluit bij de doelgroep. Hierdoor verlagen we de drempel om te gaan sporten. SportRegie stimuleert en ondersteunt initiatieven op sportgebied. We hebben ook de middelen om mensen met goede ideeën te helpen opstarten.’ Hij benadrukt dat het wel moet gaan om structurele en laagdrempelige activiteiten.

Goed sportaanbod
SportRegie heeft na een wijkanalyse en inventarisatie inmiddels het overzicht van activiteiten in de wijk, een breed netwerk en kent de gaten in het aanbod. Bospolder Tussendijken heeft een aantal specifieke kenmerken. Bruins:
‘Echt opvallend is het gebrek aan sportverenigingen in deze wijk. Dat is een probleem waar we ons dan ook actief voor inzetten. Ons doel is om verenigingen terug in de buurt te krijgen, dit draagt structureel bij aan een goed sportaanbod. Neem bijvoorbeeld Challenge010, waarbij jongeren gestimuleerd worden om via school te sporten en lid te worden van een club.’ Bruins benadrukt dat het belangrijk is om in een wijk als Bospolder Tussendijken in te zetten op een lage prijs voor sportactiviteiten. ‘Vooral aanbieders die een maatschappelijke bijdrage willen leveren zitten hier goed. Bewoners in deze wijk hebben gewoonweg vaak niet veel te besteden.’

Start nieuwe activiteiten
Na de analyse en inventarisatie is het tijd geworden om daadwerkelijk te gaan bewegen. ‘Vanaf maart beginnen de eerste nieuwe activiteiten. We starten met een wekelijkse hardloopactiviteit voor beginners, voor en door vrouwen in Bospolder Tussendijken. Daarnaast start er een wandelactiviteit voor senioren, ook in Bospolder Tussendijken’. Bruins adviseert iedereen die meer informatie wil over het structurele sportaanbod in Delfshaven te kijken op: www.rotterdamsportstad.nl

Blogberichten

Oprichting Delfshaven Coöperatie

Oprichting Delfshaven Coöperatie

Per 10 februari 2015 is het bestuur van de Delfshaven Coöperatie een feit. Drie enthousiaste, betrokken vrijwilligers vormen samen als professionals én bewoners het nieuwe bestuur. Hun gezamenlijke visie? Het vormgeven van de professionalisering van de samenleving.

Lees meer
Vijf jaar bewonerskracht in Delfshaven

Vijf jaar bewonerskracht in Delfshaven

Op Valentijnsdag 2020 vierden we feest. Met iedereen die ons lief is proostten we op vijf jaar Delfshaven Coöperatie. Een terugblik op hoe Delfshaven Coöperatie in 2015 tot leven kwam tijdens Delfshaven Doe je ding, gesteund door Gemeente Rotterdam en Havensteder.

Lees meer
Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders.

Lees meer
test