Hoe verder met het groen in Schans-Watergeus?

door Madelon Stoele | 15 april 2019

Heb je gezien hoe mooi de perken bij het Schanspleintje in Schans Watergeus erbij liggen? En die prachtig bloeiende bloemen? Het hele tussenstraatje is er op vooruit gegaan. En dat kwam allemaal niet vanzelf. Hieke Pars en de bewoners uit Schans-Watergeus waren er de afgelopen twee jaar vaak druk mee. Harken, bezemen, snoeien, planten en kweken en vooral ook heel veel puin ruimen en schoon maken. De buurt werd zichtbaar groener en gezelliger. ‘Kwaliteit’ werd stap voor stap toegevoegd. Het project ‘In en Met de Buurt’ wordt in het voorjaar van 2019 afgerond. Hoe nu verder in de buurt?

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Hieke Pars, initiatiefnemer van het project ‘In en Met de Buurt’ is twee jaar geleden gestart. Samen met bewoners werkte zij aan verdere vergroening van het gebied vanaf het Schanspleintje met Studio Delfshaven als thuisbasis. De perken op het pleintje werden in de loop van de tijd flink onder handen genomen. Geen uniform gemeentegroen maar juist unieke, speelse, verzorgde planten en bloemen. Al werkend werden ideeën van bewoners aan het project toegevoegd en werden allerlei activiteiten uitgevoerd: de West Side Tuin club, tuinlessen, zaaien en kweken, er kwam van alles voorbij. Unieke ingrediënten? De inbreng van verbeelding, soms met humor, ongebruikelijke tools, kleinschalige straatevents, persoonlijke ontmoetingen op straat met als resultaat kleurrijke groenplekken, ook op andere plekken in de wijk.

Andere groenplekken

Groen is aantrekkelijk en nodigt uit om naar buiten te gaan. Door zichtbaar op straat te tuinieren ontstaat betrokkenheid van buurtbewoners. Groen is onderdeel van een breder plan om Schans-Watergeus coöperatief verder te ontwikkelen. Om de in gang gezette kwaliteit te behouden is structurele inzet nodig. Voorlopig lijkt daar – financieel gezien – nog geen zicht op. De vraag naar een structurele inzet voor sociaal groenbeheer in de buitenruimte van Schans-Watergeus is nu neergelegd bij de projectmanager van Stadsontwikkeling, Gemeente Rotterdam.

Wil je het hele verslag lezen van ‘In en met de buurt’ Kijk hier

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
Samen maken we de wijk

Samen maken we de wijk

‘Er bloeien wel 1.000 bloemen in Bospolder -Tussendijken’, zegt Daniëlle van den Heuvel, de stadsmarinier, altijd zo mooi. Inderdaad, er gebeurt al ontzettend veel en iedereen investeert op zijn of haar manier in de wijk.

Lees meer
test