Actieve bewoners in het LSA

Het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA) is een landelijke vereniging voor bewonersgroepen die zich sterk maken voor hun wijk. De Delfshaven Coöperatie is dit jaar ook kernlid geworden, vertegenwoordigd door Milja Kruijt.

Milja Kruijt: ‘Doordat we ons landelijk verenigd hebben kunnen wij onze kennis met elkaar delen, onze krachten bundelen, en gebruik maken van elkaars netwerk. Bovendien kunnen we een sterke lobby voeren richting de lokale en de landelijke politiek. Over en weer ontstaan er inzichten in dat het wel anders kan, die het Rotterdamse overstijgen. Daar kom je achter in een landelijke uitwisseling. Soms zijn er bijvoorbeeld dezelfde wetten, waar gemeentes heel verschillend mee omgaan.”

Heb je een voorbeeld? Milja: “Je kunt je als initiatief gesteund voelen en beargumenteren dat het wel degelijk mogelijk is om iets te veranderen. Zo hoorde ik dat in Breda en Amsterdam regelluwe zones zijn waarbinnen een aantal regels buiten werking zijn gezet. Dat geeft inspiratie voor initiatieven in Delfshaven, zoals met coöperatie Vrouwenvleugel waar we graag verder willen experimenten op het gebied van bijstand en bewonersgelden.”

Het LSA kun je zien als de bewonersvereniging der bewonersverenigingen en bestaat al 25 jaar. Als voorhoede houden zij goed in de gaten hoe het gaat met de positie van de actieve bewoner. En met de democratische vernieuwing. Wordt er naar bewoners geluisterd bij het bedenken, maken en uitvoeren van beleid? Het LSA organiseert bijeenkomsten, debatten, en voert vernieuwende projecten uit, ze publiceren en communiceren. Ze gaan onverminderd door met vertellen dat bewoners het vertrekpunt moeten zijn.

In heel Nederland pakken bewoners de plannen voor hun wijk steeds ondernemender aan. Wat de Delfshaven Coöperatie in Delfshaven doet, doet het LSA dus op landelijk niveau. Initiatieven worden gebundeld. Zijn er nog verschillen? Milja: “Wij richten ons iets meer op economische wijk ontwikkeling, de LSA richt zich meer op het bewonersstandpunt en de primaire positie van bewoners. Van de buitenkant af gezien doen we hetzelfde, alleen de invliegroute is iets anders.”

Meer informatie? Mail: Milja Kruijt

test