Home > De wijk als plek van verandering > Maatschappelijk vastgoed

Maatschappelijk vastgoed  

In de vijf jaar dat het Zelfregiehuis aan de Taanderstraat gevestigd is, heeft het haar maatschappelijke waarde bewezen. Samen met Zorgvrijstaat ontwikkelden we concepten voor een zelfregie-logeer- en gezondheidshuis om de plek duurzaam voor de wijk te behouden. Toch is het pand van de gemeente verkocht aan de hoogste bieder. De ruimte voor maatschappelijk initiatief staat onder druk. We strijden tegen de uitverkoop van ons collectieve vastgoed en werken aan nieuwe hybride verdienmodellen. 

BoTu knokt voor Zelfregiehuis

BoTu knokt voor Zelfregiehuis

De afgelopen jaren heeft het Zelfregiehuis aan de Taanderstraat hard gewerkt aan verbetering van de wijk en de veerkracht van bewoners. In het voormalig schoolgebouw wordt met bewoners gewerkt aan sociale, economische en politieke emancipatie en empowerment.

Plan duurzaam Zelfregiehuis

Plan duurzaam Zelfregiehuis

Een groen dak en een grote kas, een logeerhuis voor getraumatiseerde mensen uit de wijk, ingrediënten voor de maaltijden, plantjes voor de verkoop. In het toekomstige Zelfregiehuis in Bospolder Tussendijken gaan duurzaamheid, zorg en innovatie hand in hand.

test