Delfshaven Lokaal

door Robbert de Vrieze | 11 januari 2018

De Delfshaven Coöperatie ziet een kans voor versterking van lokaal ondernemerschap, het naar de wijk halen van externe geldstromen en het realiseren van meerwaarde voor de wijk en haar bewoners. Onder de noemer Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers. De grootste opgave ligt bij het Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW).

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Nieuw Rotterdams Welzijn

Hoe krijg je vragen van bewoners helder als het gaat om gezondheid, participatie, eenzaamheid, mantelzorg, schulden? Het vereist een vertrouwde omgeving, een indirecte benadering, aansluiten bij een situatie, kleinschalige aanpak en (ervarings-) deskundigheid om de vraag op tafel te krijgen en samen aan een oplossing te werken. Sociaal ondernemers en wijkinitiatieven hebben dit in huis. Sociaal ondernemers zijn vaak zelf bewoners in de wijk en zijn meestal voortgekomen uit bewonersinitiatieven, ze hebben de ervaring, de gebiedskennis en de netwerken om een bijdrage te kunnen leveren bij de aanpak van welzijnsproblemen. De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners.

Woordvoerder NRW-2018

Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn in 2016 bleek dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven. Daarmee blijft een belangrijk potentieel onbenut, wat ten koste gaat van de hulp aan bewoners. De Delfshaven Coöperatie is daarom woordvoerder namens een groot aantal lokale welzijnsaanbieders. Sociaal ondernemers, wijkinitiatieven en externe partijen kunnen samen aan de welzijnsbehoefte van bewoners in Delfshaven voldoen.

NRW-bijeenkomsten 

Regelmatig vinden er inspirerende bijeenkomsten plaats met lokale aanbieders. Lees het verslag van de laatste drukbezochte bijeenkomst op 1 mei vorig jaar. Het doel van deze bijeenkomst was lokale organisaties en potentiele aanbieders van (lokaal) welzijnswerk te informeren over het aanbestedingsproces en hun mogelijke rol daarin, het versterken van het lokale netwerk en het netwerk beter zichtbaar en vindbaar maken voor grote welzijnsaanbieders.

Op donderdag 18 januari 2018 organiseert Delfshaven Lokaal in samenwerking met Wmo Radar (de nieuwe hoofdaanbieder voor 2018-2020) de eerste grote bijeenkomst van het jaar. Wmo Radar ontvouwt haar plannen voor 2018. Daarnaast bespreken we op welke manieren lokale aanbieders en Wmo Radar met elkaar willen en kunnen samenwerken. Datum: 18 januari Locatie: Pier 80 Tijd: 15.00 – 17.00 uur

Zichtbaar lokaal netwerk

Lokale aanbieders kunnen een belangrijke functie hebben in het behalen van doelen/resultaten op beleidsterreinen zoals MO, W&I en SO. Dan is het wel nodig om dat lokale aanbod zichtbaarder te maken en te versterken, zodat zij een betere uitgangspositie hebben bij inkoop en aanbesteding door de gemeente. Gewerkt wordt aan een inventarisatie (vul in!). Dit geeft niet alleen een mooi overzicht maar versterkt ook het netwerk door uitwisseling van informatie en kennis. Via het wijkfonds (WIJF) draagt de Delfshaven Coöperatie bij aan het opzetten van een aanspreekpunt voor opdrachtgevers en lokale aanbieders.

Wil je meer informatie over Delfshaven Lokaal of NRW-2018? Neem contact op met Patrick Boel.

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven.

Lees meer
test