Home > Delfshaven Cooperatie > Onze positie

Onze positie

Wij brengen betrokken bewoners en lokale initiatieven samen met ankerorganisaties die er belang bij hebben dat het goed gaat met de wijk (zoals gemeente en woningcorporatie). Door deze verbindingen tussen ’top-down’ en ‘bottom-up’ ontstaat échte samenwerking. Met de bewoners die actief zijn is Delfshaven Coöperatie vaak als lijm tussen de voegen van ontwikkelingen in de wijk. We sluiten aan bij de energie van anderen in de rol van aanjager, mede-mogelijkmaker, of kennisbrenger. Wij zetten graag een stip op de horizon en hebben daarbij de kracht op samen vooruit te denken. Om activiteiten in de wijk op elkaar af te stemmen, lokaal initiatief te ondersteunen en te bouwen aan sterke veerkrachtige netwerken van mensen en initiatieven.

Drijfveren – Marte

“Ik geloof erin dat de wereld mooier, beter, begripvoller en inclusiever wordt als meer en verschillende (groepen) mensen zelf iets te zeggen hebben en richting kunnen geven aan allerlei ontwikkelingen in de wijk.

Met elkaar hebben we namelijk alle kennis en creativiteit om te zorgen dat iedereen een dak boven z’n hoofd heeft en de buurt veilig en schoon is. We als buren voor elkaar zorgen en een plek kunnen bieden aan buurtgenoten even meer zorg en aandacht nodig hebben. We met elkaar leven in een wijk die hernieuwbare energiebronnen benut en bestand is tegen klimaatsveranderingen.

En hoewel ik niet in Delfshaven woon, voel ik me wel verbonden met de wijk en met de energie van Milja, Robbert, Patrick en Madelon, die zich hard maken voor eigenaarschap en buurtrechten. Vandaar dat ik deel ben van Delfshaven Coöperatie”.

Drijfveren – Milja

“Als ik kijk naar mensen zie ik altijd het halfvolle glas; ik zie kansen en mogelijkheden. Belangrijke drijfveer bij wat ik doe in de wijk is dat ik werk op basis van mijn persoonlijke ervaringen.

Op afstand raken van de samenleving door ziekte, laagopgeleid zijn, schulden hebben en meer… Ik had mij daar persoonlijk nooit aan kunnen ontworstelen zonder hoop, veerkracht en steun en vertrouwen van andere mensen precies op de essentiële momenten.

Ik ben een idealist en ik vind dat iedereen dezelfde hoop, veerkracht en steun verdient die nodig is om een ‘goed’ leven op te bouwen. Zelfregie als waarde is daarbij essentieel en houd ik hoog in het vaandel”.

Drijfveren – Madelon

Trots en blij dat ik deel mag uitmaken van een groep bijzondere mensen. Mensen die zich hard en zacht maken voor bewoners en ondernemers in de wijk.

Bij de oprichting van Delfshaven Coöperatie begon ik met communicatie en ondersteuning van het bestuur waar ik mij met veel plezier voor heb ingezet. De bevlogenheid van alle bestuursleden werkt aanstekelijk. In de loop van de jaren ben ik zelf gegroeid in mijn rol binnen Delfshaven Coöperatie en het gedachtegoed van waaruit gewerkt wordt. Ik vind de wisselwerking mooi tussen mijn werk in de wijk en mijn persoonlijke leven. Daarin voel ik mij steeds meer verbonden en gesteund door vele leuke, lieve en inspirerende mensen die in het netwerk voorbij komen.

Drijfveren – Patrick

Begonnen als ‘technisch bewoners adviseur’ in de stadsvernieuwing heb ik in de belangenstrijd rond wonen, werken, zorg, onderwijs, leefbaarheid altijd de verbinding en de constructieve samenwerking opgezocht.

In de (machts-)ongelijkheid tussen belanghebbenden maak ik me sterk voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. De Delfshaven Coöperatie is voor mij bij uitstek de plek waar ik als stadmaker mijn kennis en ervaring kan inzetten om te verbinden, initiatief te nemen en samen met gelijkgestemden dingen te verbeteren voor de gemeenschap in Delfshaven, waar ik zelf deel van ben.

Drijfveren – Robbert

Mijn fascinatie voor zelforganisatie is ontstaan in de bewonersvereniging Stampioendwarsstraten. Bij deze woongemeenschap (95 woningen) in zelfbeheer leerde ik wat de kracht van collectieve actie is. Dat mensen heel goed samen hun eigen leefomgeving kunnen vormgeven als zij daar de ruimte voor krijgen.

Die potentie van de macht van burgerkracht was ook een van de aanleidingen om WIJ Delfshaven op te richten. Een netwerk van lokale initiatieven staat sterker, leert van elkaar en maakt nieuwe commons.

Het bijzondere van het samenwerkingsverband Delfshaven Coöperatie is voor mij het (sociaal) ondernemende karakter, de diep gevoelde gedeelde waarden en de unieke mensen waarmee je iedere keer weer in aanraking komt.

test