Uitvoeringsagenda 2017 en 2018 

Bospolder-Tussendijken is een prachtige wijk met potentie maar ook met een aantal flinke uitdagingen rondom veiligheid, werk en wonen. In 2017 en 2018 wordt 3,6 miljoen euro extra geïnvesteerd in de wijk. Dit is onderdeel van de Focusaanpak door de Stadsmarinier in opdracht van het College van B&W van Rotterdam. ‘Zelf doen’ is een belangrijk gegeven binnen de wijk Bospolder-Tussendijken. Ondernemers uit de wijk gaan dan ook vooral zelf aan de slag met een groot deel van de opgaven.  

Vier partijen – Stadsmarinier, gebied Delfshaven, woningbouwcorporatie Havensteder en Delfshaven Coöperatie – slaan de handen ineen om op vier urgente thema’s extra te investeren. Dit zijn de hefbomen die met kracht de grootste uitdagingen en kansen van de wijk moeten doen kantelen.

De opgaven die hieruit voortkomen krijgen langzaam maar zeker steeds meer vorm. Er liggen duidelijke kansen die concreet gemaakt kunnen worden. Door samen te werken aan opgaven in de wijk wordt tegelijkertijd het netwerk van bewoners en ondernemers in Bospolder-Tussendijken (Delfshaven Coöperatie community) sterker. De opgaven waar nu naar een goede invulling gezocht wordt zijn:

  • Verduurzaming Mathenesserflats
  • Communicatie en participatie
  • Een bijbanenstructuur
  • Welke workshops heb jij te bieden?
  • Buddysysteem voor ondernemers
  • Het Driehoeksplein
  • Verbouwing politiepand

Nieuwsgierig geworden? Voor meer achtergrondinformatie kun je hier alle opgaven lezen: BOTU open opgaves 1.1

test