Selecteer een pagina

Brug tussen wijk en werk

Opening pop-up politiepand

Een brug slaan tussen de nieuwe economie in en rond het Merwe- Vierhavensgebied (M4H) en de bewoners van de omliggende wijken, zoals Bospolder en Tussendijken. Dat is de gedachte achter West Practice, waarin organisaties, onderwijsinstellingen en (innovatieve) ondernemers hun krachten bundelen. Het zojuist geopende pop-up politiepand moet de komende maanden uitgroeien tot het ‘centraal station’ van deze ontwikkeling.

Robbert de Vrieze: ‘In en rond Merwe- Vierhavens vestigen zich de laatste jaren veel vernieuwende en creatieve ondernemers, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 3D-printen en burgerkracht. Zij zorgen voor nieuwe werk- gelegenheid en dat biedt kansen voor bewoners van Delfshaven. Het politiepand moet de plek worden waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Vooral gericht op jongeren, maar ook oudere bewoners kunnen er terecht. Zij vinden er de Metrokaart West Practice, waar- mee zij hun eigen route kunnen uitstippelen. En allerlei activiteiten om hun talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen naar werk of zelfstandig ondernemerschap. Denk aan workshops en cursussen, vrijwilligerswerk en stages. Zo hopen we een brug te slaan tussen werk en wijk.’

West Practice is onderdeel van de Roadmap Next Economy en het uitvoeringsprogramma 2017-2018 voor Bospolder Tussendijken. Hierdoor kan het netwerk van wijk naar werk de komende twee jaar concreet vorm krijgen.

Meer informatie op www.facebook.com/WestPractice.

Bron: Stadskrant Rotterdam

test