Oprichting Delfshaven Coöperatie

door Madelon Stoele | 16 maart 2021

Even voorstellen: het bestuur

Per 10 februari 2015 is het bestuur van de Delfshaven Coöperatie een feit. Drie enthousiaste, betrokken vrijwilligers vormen samen als professionals én bewoners het nieuwe bestuur. Hun gezamenlijke visie? Het vormgeven van de professionalisering van de samenleving.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Milja Kruijt, voorzitter

‘We zijn samen verantwoordelijk voor de uitdaging die er ligt.’

‘Waarom blijft het zo stil? Met die vraag liepen we blijkbaar alle drie rond sinds de werkconferentie van de Wijk BV in het RCTH meer dan een jaar geleden. Toen we elkaar laatst bij ‘Delfshaven; doe je ding!’ weer tegenkwamen besloten we zelf in actie te komen en de stichting op te richten. Onze kracht? We zijn alle drie bewoners maar spreken ook de taal van de professionals. Met de Delfshaven Coöperatie maken we de vertaalslag tussen beide werelden. We willen bestaande initiatieven verder brengen, door het toevoegen van kennis en kunde en door mensen met elkaar in contact te brengen. Onze netwerken vullen elkaar mooi aan.’

Robbert de Vrieze, secretaris

‘We vormen de lijm tussen de voegen’

‘Iedereen is onderdeel van een brede maatschappelijke beweging: mensen willen steeds meer eigen verantwoordelijkheid. Het vele ‘klein’ – passie, innovatiekracht en innovatie – wordt ontsloten en krijgt macht naast de bestaande structuren. Dat er dingen van de grond komen is heel belangrijk. Wij geloven in ondernemerschap als succesfactor van de wijk. Daarbij gaat het om de juiste coalitie van mensen: bewoners, ondernemers, investeerders. Denk bijvoorbeeld aan het gebied Schans Watergeus. Na de crisis is daar een nieuwe beweging ontstaan. Iedere partij werkt vanuit zijn eigen belangen, maar hoe zorg je er nu voor dat je samen meer bereikt dan je alleen voor elkaar krijgt?’

Patrick Boel, penningmeester

‘We zijn niet meer van het wij-zij denken’

‘Er bestaat een kloof tussen hetgeen de beleidsmakers bedenken en wat bewoners in de praktijk zien en meemaken. Wij zeggen: sluit aan bij wat er is. Waar gebeuren er dingen? Waar is de energie? Laat mensen samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Dus de beleidsmakers en bewoners ontwikkelen samen een visie en spreken mijlpalen af. Laten we elkaar aanspreken en allemaal erkennen dat we in de leerstand staan. Dat is een nieuwe manier van werken. Vanuit een gemeenschappelijke intentie werkende weg leren en met voortschrijdend inzicht elke keer weer verder gaan. Persoonlijke netwerken tussen mensen zijn belangrijk. Niet zozeer hun functie als professional. Wat breng je als mens in? Daarmee zijn we al een beetje weg van het oude denken.’

Uitnodiging

Lever een bijdrage aan de wijk Delfshaven!

De Delfshaven Coöperatie is van bewoners, ondernemers en professionals in Delfshaven. Ons doel is om gezamenlijk Delfshaven mooier en beter te maken. Wij dagen iedereen uit zijn of haar talent in te zetten om Delfshaven tot bloei te brengen. Elk initiatief begint met een idee. Heb je een idee en zoek je medestander? Of wil je iets ondernemen, maar ontbreekt er expertise? Kom dan naar ons toe! Wij brengen vraag en aanbod bij elkaar en bieden kennis en kunde om tot slimme projecten te komen. Voorlopig zoomen we in op het Schans Watergeusgebied en Park 1943. Doe je mee?

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

Onder iedere tegel een bewonersinitiatief

‘Als je in Delfshaven een tegel opgelicht, vind je wel een bewonersinitiatief’ was een uitspraak van een ambtenaar in 2015. Maar het was ook een verzuchting, dat niemand een overzicht had van wat er aan lokale organisaties bestond. In dat jaar organiseerde de toenmalige deelgemeente Delfshaven een drukbezochte bijeenkomst over het voorstel van de gemeente voor het ‘Nieuw Rotterdams Welzijn’.

Lees meer
Delfshaven Lokaal

Delfshaven Lokaal

Met Delfshaven Lokaal werkt Delfshaven Coöperatie aan welzijn en samenwerking van lokale organisaties en sociale ondernemers.

Lees meer
Welzijnscoalitie

Welzijnscoalitie

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners.

Lees meer
Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

Nieuw Rotterdams Welzijn 2018

De gemeente wil het welzijnswerk in de wijken organiseren, dichtbij de bewoners. Uit de ervaringen met de aanbesteding Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW) in 2016 blijkt dat grote welzijnsaanbieders onvoldoende in staat zijn om tot samenwerking te komen met sociaal ondernemers en wijkinitiatieven.

Lees meer
test