Park 1943

door Robbert de Vrieze | 14 augustus 2018

Een park voor en door bewoners. Kan dat midden in Tussendijken? Park 1943 krijgt extra aandacht vanuit de gemeente om beheer en gebruik te verbeteren. De Parkraad en diverse organisaties uit de wijk zijn aan de slag om gezamenlijke ideeën en acties rond herinrichting, beheer en programma uit te voeren.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Levendig groen hart
Het Dakpark is al een mooie mijlpaal, de volgende stap kan Park 1943 zijn: versterking van een levendig en groen hart van de wijk. Bewoners en ondernemers hebben de gemeente uitgedaagd om een deel van het beheer en programmering van het park over te nemen. Alle betrokkenen willen graag experimenteren met nieuwe vormen van planontwikkeling, beheer en organisatie van activiteiten. Dit wordt ‘werkende weg’ uitgevonden.

Werkende weg
Aan de ene kant willen we graag zo snel mogelijk dingen gaan doen en organiseren. Anderzijds is het goed om te kijken naar de lange termijn plannen van Park 1943 (fysiek, sociaal en economisch). Tegelijkertijd vindt er ook een proces plaats, waarin mensen en organisaties nieuwe kennis en vaardigheden opdoen. Deze verschillende kanten krijgen een plek in het verbeterproces. Er zijn inmiddels vele zichtbare resultaten behaald zoals een nieuw sportveld.

Rol Delfshaven Coöperatie

Het gaat hier om openbare ruimte, dus is er inpassing nodig in de bestaande gemeentelijke kaders. Met gepaste afstand zorgt Milja Kruijt als onafhankelijke procesbegeleider om vaart in het proces te houden en zorgt dat iedereen op gelijkwaardige wijze met elkaar samenwerkt.

Idee of initiatief? Neem contact op.

Trekker: gemeente Rotterdam. Betrokkenen: Milja Kruijt, Marleen ten Vergert.

 

Vacature | Opdracht procesbegeleider

Vacature | Opdracht procesbegeleider

Voor een coöperatieve gebiedsontwikkeling rondom Park 1943 en het Grote Visserijplein zijn we op zoek naar een procesleider met kennis van het wijknetwerk en ervaring met gemeentelijke organisaties.

Lees meer
Parkraad Park 1943

Parkraad Park 1943

Hoe ontwikkel je een park in zelfbeheer met bewoners en gemeente? Na het verzamelen van ideeën tijdens festival Besouk in Park 1943 heeft de Delfshaven Coöperatie niet stil gezeten. Er zijn heel veel gesprekken in de wijk gevoerd en er zijn nog meer ideeën verzameld.

Lees meer
Park 1943 leeft!

Park 1943 leeft!

Tijdens Besouk ging de Delfshaven Coöperatie met bewoners in gesprek over Park 1943. Wat speelt er? Welke ideeën zijn er? Voor welke uitdagingen staan we? En welke bewoners willen een bijdrage leveren of zijn al aan slag? De resultaten van deze gesprekken zijn te vinden in een digitale kaart.

Lees meer
test