Selecteer een pagina

De druk op steden neemt de komende jaren enorm toe, met allerlei transities in het vooruitzicht. Het aantal inwoners groeit en de eisen op het gebied van energie, water, voedselvoorziening en mobiliteit worden hoger. Hoe vergroten we de economische, ecologische,  maatschappelijke en ruimtelijke veerkracht van de steden? De wijken? De buurten? Rotterdam is onderdeel van het wereldwijde netwerk ‘100 Resilient Cities’.

Lokale verankering

Weerbaar en veerkrachtig. Dat is in het kort de betekenis van Resilience. Steden die weten in te spelen op nieuwe dynamieken kunnen groeikansen pakken. Resilience is een beweging waar steden over de hele wereld bij zijn aangesloten. Het gaat om een denkwijze die lokaal verankerd moet worden. Denk aan grote opgaven rondom water en energie waar op grote schaal kleinschalige maatregelen nodig zijn.

Veerkracht in de wijk

Delfshaven Coöperatie werkt mee aan dit stedelijke (ook: internationale) project en combineert Resilience slim met sociale opgaven in de wijk. Slimme samenwerking is nodig om maatschappelijke vraagstukken adequaat aan te pakken. Bewoners en ondernemers van Bospolder-Tussendijken willen voorbereid zijn op kansen en uitdagingen in de toekomst. Het gaat om sociale weerbaarheid en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en het milieu – zoals de wateropgave en het rioolsysteem.

Sociale weerbaarheid

Op het gebied van sociale weerbaarheid in Bospolder-Tussendijken kun je denken aan weerbare mensen op een veranderende arbeidsmarkt. De vraag naar flexibel werkende mensen neemt steeds meer toe. Dat vraagt om investering in het menselijke kapitaal. Denk ook aan een project als ‘inspraak’ bij park 1943. Hoe laten we mensen meebeslissen over belangrijke onderwerpen in de buitenruimte? Zie ook artikel in Vice Versa.

Wateropgave

In Bospolder-Tussendijken krijgt de wateropgave vorm in een project rondom een mogelijk waterplein in het gebied van Park 1943. Waterberging kan daarbij samengaan met sociale cohesie en weerbaarheid van mensen in de wijk.

Energie

Kunnen we in Bospolder-Tussendijken de milieuopgave oppakken? Hoe gaan we om met energie? We hebben bijvoorbeeld veel platte daken in de wijk. Kunnen we daar iets mee? De opgave duurzame energie vanuit Resilience komt terug binnen de projecten Gijsingflats en Mathenesserweg- flats.

Rol Delfshaven Coöperatie

De Delfshaven coöperatie werkt toe naar een coöperatie waar mensen met betrokkenheid en belang samen aan Bospolder-Tussendijken kunnen werken. Door het samenbrengen van grotere bedrijven en instellingen met lokale (bewoners) initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. Het doel is waardeontwikkeling van de plek en haar mensen op de langere termijn.

Ook ideeën voor de toekomst van bospolder Tussendijken? Laat het ons weten.

Meer info

 

 

 

 

test