Selecteer een pagina

Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Tijdens het Stadmakerscongres in november 2018 werd de tiende Van der Leeuwprijs uitgereikt aan Robbert De Vrieze. Die prijs is voor initiatiefnemers die door hun betrokkenheid met de stad nieuwe plekken weten te creëren. 

‘In Rotterdam is stad-maken niet los te zien van Robbert de Vrieze, daarom ontvangt hij de Van der Leeuwprijs 2018.’Aldus de informatie op de website van het Stadsmakerscongres. ‘Hij nam mede het initiatief tot het Stadslab Luchtkwaliteit, is aanjager van Delfshaven Coöperatie en van vele sociale-ruimtelijke initiatieven in Bospolder Tussendijken zoals West Practice, waarmee een route naar werk wordt blootgelegd voor jonge Rotterdammers. Met zijn bijdrage aan de ‘Groene Connectie’ worden initiatieven in kaart gebracht en opgeschaald tot een gezond en verbindend landschap in compacte stadswijken.’

Robbert: ‘De prijs is echter ook erkenning van een bredere beweging. Van actieve bewoners, buurtactivisten, burgerinitiatieven, happy infiltrators, buurthuiskamers, wijkcoöperaties en sociale ondernemers tot stadmakers. Deze bonte verzameling (laten we zeggen onder de noemer burgerkracht) krijgt steeds meer een gelijkwaardige positie naast markt en overheid.

test