Heeft Delfshaven Coöperatie nut, waarde? Zo ja, wat voegen we toe? En waar gaan we ons met elkaar in het wijknetwerk op richten? Dat waren drie ingrediënten van het netwerketentje op 13 september j.l.. Een korte terugblik op de avond.

De aankomende tijd bepalen we de koers voor 2018. Tijd voor een korte terugblik en vooral tijd om vooruit te kijken. Inmiddels zijn we al weer twee jaar aan de slag in de wijk. Er is in die periode veel gebeurd en ondernomen in Bospolder-Tussendijken. De impactmeeting, uitgevoerd door de afdeling bestuurskunde van de Erasmus Universiteit geeft hiervan een mooi beeld. Lees het rapport (zie link onder artikel). Het rapport vormde aanleiding om tijdens een heerlijke maaltijd in Stroop in gesprek te gaan met de wijk op zoek naar verdere verdieping.

Nut en waarde

Dat Delfshaven Coöperatie nut en waarde heeft, daar is iedereen het over eens. Het is wel altijd de kunst om resultaten concreet te maken. Kleine successen, grote successen. Meteen maar even wat voorbeelden dan: jongeren aan de slag via programma’s bij West Practice, kleine zorgaanbieders in beeld via Couleur Locale, het politiek café voor en door bewoners, leegstaand vastgoed met waarde voor de wijk en ga zo maar door. Successen kunnen we misschien vaker vieren en delen (en daarmee beter zichtbaar worden). Ja, dat hebben we gehoord! Om de verdere koers te bepalen liggen er voor de Delfshaven Coöperatie vragen open over strategie, het netwerk van sleutelfiguren, diversiteit, communicatie en zichtbaarheid. Daarover werd – al dan niet op de achtergrond – flink gepraat. Dank voor alle input, we gaan ermee aan de slag.

Focus

Welk onderwerp in de wijk heeft de meeste aandacht nodig en waar kunnen wij als lijm tussen de voegen en tussen bewoners(initiatieven) en institutionele partijen een rol spelen? Genoemd werden onderwerpen als duurzaamheid, scholen en evenementen als ontwikkelingsmogelijkheid. Ook fysieke gebieden kunnen de input van Delfshaven Coöperatie wel gebruiken zoals het Merwe-Vierhavens en Schans-Watergeus, aldus het netwerk. Daarnaast werd de uitbreiding naar andere wijken en het delen van alle kennis en ervaring genoemd als belangrijke onderwerpen. Robbert, Patrick en Milja gaan zich de aankomende tijd beraden. De sleutel tot succes is immers: focus. Dus… wordt (snel) vervolgd!

Impactmeting Delfshaven Coöperatie-170810-rapportage

 

test