Selecteer een pagina

Het afgelopen jaar heeft Delfshaven Coöperatie gewerkt aan het verbeteren van de zeggenschap van bewoners en wijkinitiatieven, en partijen die via Delfshaven Coöperatie investeren in de wijk. De stichting heeft nu een raad van toezicht, een dagelijks bestuur en een partnerberaad. Deze nieuwe structuur sluit beter aan bij de werkwijze van alle betrokkenen bij Delfshaven Coöperatie. Nu de aanpassingen ook formeel zijn gewijzigd in de statuten kan het bestuur in 2020 volgens de nieuwe werkwijze aan de slag.

Het dagelijkse werk van de Delfshaven Coöperatie ligt nog steeds in handen van het bestuur. Dit zijn bewoners die samenwerking en projecten faciliteren, begeleiden en waar nodig initiëren en uitvoeren. Wat verandert aan de mogelijkheden van de bestuursleden is dat zij vanaf nu naast de bestuurlijke functie ook uitvoerende werkzaamheden (betaald) kunnen uitvoeren. Het bestuur overlegt eens per zes weken.

Om het werk van het bestuur op onafhankelijke manier te controleren en te toetsen komt twee keer per jaar de raad van toezicht samen. Deze raad richt zich vooral op formele, financiële afhandeling van de projecten binnen Delfshaven Coöperatie. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk, wat betekent dat ze geen direct financieel of inhoudelijk belang hebben.

Nieuw: partnerberaad in de wijk

Om wijkbewoners en -initiatieven meer invloed te geven, organiseert het bestuur vanaf 2020 minimaal twee keer per jaar een ontmoeting. Bewoners en de partijen die via Delfshaven Coöperatie investeren in de wijk gaan dan in gesprek over de koers en het beleid van de wijk en Delfshaven Coöperatie. Het partnerberaad heeft een adviserend karakter en bestaat uit: bewoners, (sociaal) ondernemers, lokale initiatieven, wijkpartners en institutionele organisaties. Kortom: mensen die direct betrokken zijn bij activiteiten en projecten en waarde toevoegen. Era-Contour, Havensteder, en Gemeente Rotterdam – partners die voorheen in de raad van toezicht zaten – komen nu in het partnerberaad.

Heb je als wijkpartner interesse om deel uit te maken van het partnerberaad? Stuur dan een mailtje naar info@delfshavencooperatie.nl. Dan betrekken we je de komende maanden bij het maken van een aanpak om op nog meer manieren de wijk te betrekken.

Milja Kruijt (voorzitter), Robbert de Vrieze (secretaris), Patrick Boel (penningmeester) en Marte Kappert (algemeen bestuurslid) vormen op dit moment het bestuur. Maar dat verandert halverwege 2020: Patrick Boel gaat dan een jaar met sabbatical. Ben jij misschien de nieuwe penningmeester? 

test