Samenwerk-kracht versterken

 14 januari 2020

Delfshaven Coöperatie werkt aan het verbeteren van de zeggenschap van bewoners en wijkinitiatieven, en partijen die via Delfshaven Coöperatie investeren in de wijk.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

De stichting heeft een raad van toezicht, een dagelijks bestuur en een partnerberaad. Deze nieuwe structuur sluit beter aan bij de werkwijze van alle betrokkenen bij Delfshaven Coöperatie. De aanpassingen zijn formeel gewijzigd in de statuten en het bestuur is vanaf 2020 volgens de nieuwe werkwijze aan de slag.

Actie voor Taanderstraat

Actie voor Taanderstraat

De gemeente wil het pand van het Zelfregiehuis verkopen, maar het Zelfregiehuis heeft allang een plan met maatschappelijke meerwaarde voor de wijk. Iedereen die een bijdrage wil leveren aan deze lokale en veerkrachtige ontwikkeling kan contact opnemen met ons.

Lees meer
Bestuurskracht gezocht

Bestuurskracht gezocht

Woon je in Delfshaven? Ben je een betrokken bewoner en op zoek naar coöperatieve wijkontwikkeling en het creëren van meerwaarde? De Delfshaven Coöperatie gaat verbreden en is op zoek naar enthousiaste en betrokken bestuursleden.

Lees meer
test