Plan duurzaam Zelfregiehuis

door Madelon Stoele | 3 september 2018

Een groen dak en een grote kas, een logeerhuis voor getraumatiseerde mensen uit de wijk, ingrediënten voor de maaltijden, plantjes voor de verkoop. In het toekomstige Zelfregiehuis in Bospolder Tussendijken gaan duurzaamheid, zorg en innovatie hand in hand. Tenminste, dat staat in het plan. Een groen en sociaal intelligent plan dat het komende jaar verder uitgewerkt zal worden.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Bij het zelfregiehuis in Bospolder Tussendijken komen op dit moment een aantal dingen samen. Vrouwen werken aan economische emancipatie door ondernemerschap. Er worden politieke cafés georganiseerd en het is de uitvalsbasis en kweekkamer voor het zelfbeheer van Park 1943. Het pand is eigendom van de gemeente maar staat op de verkooplijst en de verdiepingen worden met weinig meerwaarde antikraak verhuurd aan studenten.

Community of Care

Kan dit maatschappelijk vastgoed voor de wijk behouden en aangekocht worden? Kan het netwerk op de begane grond synergie bieden voor kwetsbare vrouwen in logeerwoningen op de verdiepingen? Kan bij de transformatie het pand ingepakt worden met een kas die dient als energiebuffer, warmtebron, kweekkas XL en stressverlagende ruimte voor getraumatiseerde vrouwen en kinderen? Deze vragen vormden de basis om te reageren op de open oproep ‘Designing a Community of Care’, die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de ‘Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp (2017-2020)’ heeft uitgeschreven.

Selectie voorstellen

Met het uitschrijven van de open oproep geeft het fonds invulling aan het programma ‘Zorgomgeving’, die zij in opdracht van de ministerie van OCW uitvoert. De open oproep heeft in totaal 55 voorstellen opgeleverd. De ingezonden voorstellen zijn ter advies voorgelegd aan twee externe deskundigen: Hetty Linden (directeur Volksgezondheid van de Gemeente Utrecht) en Remko Remijnse (2by4-architects). Zij hebben alle inzendingen gezamenlijk besproken. De selectie vond plaats op basis van vraagstelling, plan van aanpak, mate van innovatie, betrokken deskundigheid en de coherentie daartussen. Na beraad zijn er dertien voorstellen geselecteerd, waaronder die van het Zelfregiehuis.

Showcase BoTu

Uitgangspunt voor de doorontwikkeling van het Zelfregiehuis is een integrale aanpak die op verschillende manieren impact heeft. Het inpakken van het pand met een kasstructuur zorgt voor isolatie en het oogsten van warmte. Een groen dak, waterbuffering en verlaging van de koellast dragen positief bij aan milieu en biodiversiteit. De zaailingen in de kas krijgen meer ruimte en kunnen exportproducten en verdienmodel worden. En omdat het groen in de kas verbonden is met de logeerhuizen kunnen getraumatiseerde ouders en kinderen tot rust komen. Hiermee kan een plek ontstaan waar de zorgbehoefte vanuit de wijk echt verbonden wordt met de samenleving. Een plek waarbij institutionele zorg en zorg vanuit het wijknetwerk elkaar ontmoeten en samengaan. Op deze plek worden mensen niet ‘weggestopt’ om hen te beschermen maar vinden zij een plek midden in de wijk waar zij worden omarmd. Hoe klinkt dat?

Lees het hele plan hier: ZELF designing communities of care Zelfregiehuis

Vast Goed voor Veerkrachtig BoTu

Vast Goed voor Veerkrachtig BoTu

Er is woningnood in Nederland, ook in Bospolder Tussendijken is dat te merken. Steeds meer gebouwen van de gemeente en woningbouwcorporaties worden verkocht en getransformeerd tot woningen. Maar in veel van dat soort panden zitten lokale maatschappelijke initiatieven die hierdoor op straat komen te staan.

Lees meer
BoTu knokt voor Zelfregiehuis

BoTu knokt voor Zelfregiehuis

De afgelopen jaren heeft het Zelfregiehuis aan de Taanderstraat hard gewerkt aan verbetering van de wijk en de veerkracht van bewoners. In het voormalig schoolgebouw wordt met bewoners gewerkt aan sociale, economische en politieke emancipatie en empowerment.

Lees meer
test