Wijkinvesteringsfonds (WIJF) ziet het licht

door Robbert de Vrieze | 9 maart 2016

Delfshaven heeft sinds kort een wijkinvesteringsfonds (WIJF). De Delfshaven Coöperatie heeft het WIJF opgezet om ondernemingen in Delfshaven (focus: Bospolder-Tussendijken) financieel te ondersteunen. Het fonds richt zich op bedrijven, ondernemende initiatieven, activiteiten én projecten.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Het WIJF verstrekt vooral leningen. Maar je kunt er ook terecht voor een (kleine) donatie, denk aan voorbereidingskosten, een onrendabel deel van investeringen of een speciale activiteit. Specifiek gevraagd wordt om ondernemingen die willen samenwerken met andere initiatieven in Delfshaven en daarbij ook kennis en ervaring willen uitwisselen.

Revolverend wijkfonds

Het wijkfonds (WIJF) is een revolverend fonds (ook bekend als ‘revolving fund’ of een ronddraaiend fonds). Dat betekent dat de uitgezette middelen uiteindelijk weer moeten worden terugbetaald, eventueel met rente of via betaling van een rendement. De besteding van de bijdrage dient waar mogelijk ten goede komen aan de wijkeconomie van Delfshaven. De middelen die terugvloeien worden weer opnieuw ingezet in de wijk.

Ondersteuning van ondernemers

De focus bij de keuze van initiatieven die ondersteund worden door het WIJF ligt op:

  • Ondernemerschap | versterking van lokaal (sociaal) ondernemerschap, dat bijdraagt aan de lange termijn waardeontwikkeling van de wijk
  • Lokale Energie | de basis van de (sociale) onderneming moet komen uit de wijk Bospolder-Tussendijken (e.o.) en gericht zijn op versterken van de capaciteit en veerkracht van de wijk.
  • Integraal en inclusief | De (sociale) ondernemingen moeten over disciplines en grenzen heen kunnen bewegen en in principe openbaar toegankelijk zijn voor alle bewoners.
  • Verdienmodel met maatschappelijke meerwaarde | Er moet een business-model achter de sociale onderneming zitten waarmee eigen inkomsten een duurzaam functioneren mogelijk maakt.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het fonds moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager gevestigd zijn in Delfshaven of moet kunnen aantonen dat zijn activiteiten in de wijk (gaan) plaatsvinden. Waar mogelijk financiert het wijkfonds in combinatie met andere financiers. Meer algemene voorwaarden lezen? Kijk hier: DECO algemene voorwaarden WIJF

Meer weten?

Meer info? Of wil je het aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen? Stuur dan een mailtje naar Info@delfshavencooperatie.nl.

Op woensdag 30 maart om 20:00 uur wordt het WIJF officieel gelanceerd met een buurtpokersessie in Stroop aan de Mathenesserweg. Wil je meedoen, neem dan contact op met Robbert de Vrieze.

Mooie opbrengst buurtpoker XL

Mooie opbrengst buurtpoker XL

Mooie opbrengst buurtpoker XL door Madelon Stoele | 13 december 2018Buurtpoker: dat is investeren met geld, tijd of kennis in goede projecten en sociale ondernemingen in de wijk. In de speciale Buurtpoker XL van 5 november j.l. in Jong Delfshaven - samen met de Rotary...

Lees meer
Hoe heeft het WIJF bijgedragen?

Hoe heeft het WIJF bijgedragen?

Het WIJF heeft vorig jaar een bijdrage van 300 euro toegekend aan een initiatief uit de wijk: het Ondernemershuis. De bijdrage dekte de kosten voor een startbijeenkomst. Heeft dit vervolgens nog ergens toe geleid?

Lees meer
Van Wijk naar Werk I 6 juli

Van Wijk naar Werk I 6 juli

Achterin zaal Stroop ergens in Bospolder-Tussendijken wordt hoog ingezet. Yvonne wil meedenken en stelt voor om 10 uur te investeren. Robbert biedt zijn netwerk aan, En Dirk stelt zijn kennis ter beschikking. Wat is dit voor spel?

Lees meer
test