Structuur

Het bestuur bestaat uit bewoners die samenwerking en projecten faciliteren, begeleiden en waar nodig initiëren en uitvoeren. Wij staan altijd open voor nieuwe bestuursleden die het netwerk van Delfshaven Coöperatie willen versterken.

De raad van toezicht komt twee keer per jaar samen voor onafhankelijke controle en toetsing. Deze raad richt zich vooral op formele, financiële afhandeling van de projecten binnen Delfshaven Coöperatie. De onafhankelijke leden hebben een hart voor het gebied maar geen direct financieel of inhoudelijk belang.

Het partnerberaad is een georganiseerd gesprek tussen formele partners en wijkinitiatieven over de koers en beleid van de wijk. Het gesprek tussen de diverse partijen wordt zo’n twee keer per jaar georganiseerd.

Het partnerberaad heeft vooral een adviserend karakter en bestaat uit bewoners, (sociaal) ondernemers, lokale initiatieven, wijkpartners en institutionele organisaties. Kortom: mensen die direct betrokken zijn bij activiteiten en projecten en waarde toevoegen. Daarnaast zijn er ‘institutionele’ partners betrokken zoals Era-Contour, Havensteder, en Gemeente Rotterdam die bijdragen aan het wijkfonds van Delfshaven Coöperatie.

test