Wat is Delfshaven Coöperatie?

 

Delfshaven Coöperatie: lijm tussen de voegen

Wat gebeurt er als je streeft naar samenwerking tussen bewoners, markt en de overheid? Niet ‘ieder voor zich’ maar bundeling van energie en betrokkenheid en samen werken aan meerwaarde? Juist, dan gebeurt er wat! Dat er dingen van de grond komen is belangrijk, maar nog belangrijker is de blijvende waarde ervan. Delfshaven Coöperatie gelooft in ondernemerschap – op allerlei niveau’s – als succesfactor, en in Bospolder-Tussendijken zijn we daarmee begonnen. Daarbij gaat het om de juiste combinatie van mensen: bewoners, ondernemers en investeerders. Wij willen de energie en betrokkenheid van mensen in de wijk versterken.

Vernieuwing en experiment
Samen bereik je meer dan alleen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En: hoe krijgt vernieuwing en experiment een plek? Delfshaven Coöperatie, ontstaan vanuit de WIJK BV, verbindt lokale initiatieven in Delfshaven aan overheid en bedrijfsleven. Door te vertalen en verbinden tussen systeem- en leefwereld (formeel en informeel) werken we aan ons doel: economische ontwikkeling en sociale veerkracht in Delfshaven. 

Passie en innovatiekracht
Door het samenbrengen van grotere bedrijven en instellingen met lokale (bewoners) initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. We brengen initiatieven verder, door het verbinden van mensen en het toevoegen van kennis en kunde. Het doel is lange termijn waardeontwikkeling van de plek én haar mensen. Zo hebben we onder andere aan de basis gestaan van lokaal eigenaarschap en zelfbeheer van Park 1943. Daarnaast zijn we mede-initiatiefnemer van Delfshaven Lokaal waar lokale initiatieven toegang vinden tot structurele welzijnsgelden. Ook werken we in het Focusprogramma van de Stadsmarinier Bospolder-Tussendijken in co-creatie samen met de wijkmanager en Havensteder. Tenslotte zijn we betrokken bij het vormgeven van Bospolder-Tussendijken als duurzame Energiewijk.

Wie is Delfshaven Coöperatie?
Stichting Delfshaven Coöperatie is in januari 2015 gestart en werkt actief samen met mensen en organisaties met betrokkenheid en gedeeld belang bij de ontwikkeling van Bospolder-Tussendijken (en heel Delfshaven). Het bestuur wordt gevormd door bewoners en ondersteund door de partners; Stadsmarinier, gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en Rabobank Rotterdam. Met wijkinvesteringsfonds WIJF wordt geïnvesteerd in (sociaal) ondernemerschap.

Bestuur: Patrick Boel, Milja Kruijt en Robbert de Vrieze, met Madelon Stoele (communicatie) en Bram Dingemanse (Welzijnscoalitie)

Raad van Toezicht: Yvonne Neef, Jetze van der Ham, Johan van der Knaap

Partners: Rabobank Rotterdam, Havensteder, Era Contour, Gebiedsorganisatie Delfshaven

Op zoek naar steun voor je initiatief in Bospolder-Tussendijken? Neem contact op met een van de bestuursleden. Ook investeren in het wijkinvesteringsfonds? Word partner en doe mee!

 

test