Delfshaven Coöperatie: lijm tussen de voegen

Wat gebeurt er als je streeft naar samenwerking tussen bewoners, markt en de overheid? Niet ‘ieder voor zich’ maar bundeling van energie en betrokkenheid en samen werken aan meerwaarde? Juist, dan gebeurt er wat! Dat er dingen van de grond komen is belangrijk, maar nog belangrijker is de blijvende waarde ervan. Delfshaven Coöperatie gelooft in ondernemerschap – op allerlei niveau’s – als succesfactor, en in Bospolder-Tussendijken zijn we daarmee begonnen. Daarbij gaat het om de juiste combinatie van mensen: bewoners, ondernemers en investeerders. Wij willen de energie en betrokkenheid van mensen in de wijk versterken.

Vernieuwing en experiment
Samen bereik je meer dan alleen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? En: hoe krijgt vernieuwing en experiment een plek? Delfshaven Coöperatie, ontstaan vanuit de WIJK BV, verbindt lokale initiatieven in Delfshaven aan overheid en bedrijfsleven. Door te vertalen en verbinden tussen systeem- en leefwereld (formeel en informeel) werken we aan ons doel: economische ontwikkeling en sociale veerkracht in Delfshaven. 

Passie en innovatiekracht
Door het samenbrengen van grotere bedrijven en instellingen met lokale (bewoners) initiatieven ontstaat er een gezamenlijke opbrengst. We brengen initiatieven verder, door het verbinden van mensen en het toevoegen van kennis en kunde. Het doel is lange termijn waardeontwikkeling van de plek én haar mensen. Zo hebben we onder andere aan de basis gestaan van lokaal eigenaarschap en zelfbeheer van Park 1943. Daarnaast zijn we mede-initiatiefnemer van Delfshaven Lokaal waar lokale initiatieven toegang vinden tot structurele welzijnsgelden. Ook werken we in het Focusprogramma van de Stadsmarinier Bospolder-Tussendijken in co-creatie samen met de wijkmanager en Havensteder. Tenslotte zijn we betrokken bij het vormgeven van Bospolder-Tussendijken als duurzame Energiewijk.

Wie is Delfshaven Coöperatie?
Stichting Delfshaven Coöperatie is in januari 2015 gestart en werkt actief samen met mensen en organisaties met betrokkenheid en gedeeld belang bij de ontwikkeling van Bospolder-Tussendijken (en heel Delfshaven). Het bestuur wordt gevormd door bewoners en ondersteund door de partners; Stadsmarinier, gemeente Rotterdam, woningbouwcorporatie Havensteder en Rabobank Rotterdam. Met wijkinvesteringsfonds WIJF wordt geïnvesteerd in (sociaal) ondernemerschap.

Bestuur: Patrick Boel, Milja Kruijt, Robbert de Vrieze en Marte Kappert. (communicatie en ondersteuning Madelon Stoele).
Partners: Danielle van den Heuvel (stadsmarinier), Marcel Hogervorst (Havensteder), Lisette Groen (Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam) Ronald van Raaij (Rabobank), Yffi van den Berg (Era Contour).
Netwerk: Bewoners, ondernemers, initiatieven, instellingen en gemeentelijke organisaties in Bospolder-Tussendijken en daarbuiten.

Op zoek naar steun voor je initiatief in Bospolder-Tussendijken? Neem contact op met een van de bestuursleden. Ook investeren in het wijkinvesteringsfonds? Word partner en doe mee!

 

 

Nieuwsberichten

 • Robbert de Vrieze wint Van der Leeuwprijs

  Robbert de Vrieze wint Van der Leeuwprijs

  Het kan je bijna niet ontgaan zijn. Tijdens het Stadmakerscongres in november 2018 werd de tiende Van der Leeuwprijs uitgereikt aan Robbert De Vrieze. Die prijs is voor initiatiefnemers die door hun betrokkenheid met de stad nieuwe plekken weten te creëren.  ‘In Rotterdam is stad-maken niet los te zien van …
 • Designing a community of care – Podcast

  Designing a community of care – Podcast

  Hoe werkt Milja Kruijt van Delfshaven Coöperatie Zelfregie Huis Delfshaven aan zorg en welzijn in Rotterdam Delfshaven? En welke rol vervullen ontwerpers uit de wijk daarin? Milja Kruijt vertelt in deze podcast over het proces om het Zelfregiehuis verder te ontwikkelen tot een betekenisvolle plek en baken voor bewoners in Bospolder …
 • Mooie opbrengst buurtpoker XL

  Mooie opbrengst buurtpoker XL

  Buurtpoker: dat is investeren met geld, tijd of kennis in goede projecten en sociale ondernemingen in de wijk. In de speciale Buurtpoker XL van 5 november j.l. in Jong Delfshaven – samen met de Rotary Delfshaven en Grass Roots Business Lab – was de blik gericht op de toekomst. Welke …
 • Contouren plan Bospolder Tussendijken

  Contouren plan Bospolder Tussendijken

  ‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.
 • De Omgevingswet komt eraan

  De Omgevingswet komt eraan

  In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Dat heeft gevolgen voor actieve bewoners. Vanaf dat moment krijgt iedereen die iets in die leefomgeving wil doen met deze wet te maken. Dat geldt dus zeker ook voor bewonersinitiatieven. De meeste gemeenten zijn al volop bezig met de voorbereidingen ervan. Ook in Bospolder …

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Schrijf je hier in.
test