Welzijnscoalitie Delfshaven

Wel-zijn in, door en mét de wijk

door Robbert de Vrieze/ Madelon Stoele | 16 december 2020

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan. Wel-zijn in, door en mét de wijk zorgt voor veerkracht en sterkere lokale netwerken. Gesterkt door het succes van Delfshaven Helpt staat Welzijnscoalitie Delfshaven op. Hoeveel ruimte biedt het beleid voor lokaal welzijnsinitiatief?

welzijnscoalitie Delfshaven

De voorwaarden voor nieuwe vormen van samenwerking zijn in Delfshaven aanwezig. Zo heeft Delfshaven Lokaal al meer dan 200 lokale organisaties onder haar paraplu. Er is bij Veerkrachtig BoTu, Mooi Mooier Middelland en Huize Middelland unieke ervaring opgedaan met co-creatie, communitybuilding en een wijkonderneming. Team Toekomst ontwikkelt een activerende aanpak voor kinderen en jongeren, in nauwe samenwerking met scholen en sportclubs. Zorgvrijstaat West heeft in de hoek van zorg en welzijn al unieke samenwerkingspilots lopen, met deelname uit de GGZ, huisartsen, zorginstellingen en verzekeraars. Huize Middelland laat zien dat buurtinitiatieven samen een krachtig, inspirerend en inclusief huis van de wijk kunnen vormen. De Groene Connectie verbindt tientallen groen, gezonde plekken. Kortom: samenwerken zit ons in het bloed.

Inrichten van welzijn

Het integrale beleidsprogramma ‘Heel de Stad’ van de gemeente Rotterdam biedt openingen voor meer lokale invulling van het welzijnswerk. Welzijnscoalitie Delfshaven heeft de handschoen opgepakt en heeft een visie ontwikkeld (#lokaaltenzij), doet mee met een marktconsultatie en sprak in bij de gemeenteraad.

De huidige regelgeving rondom aanbesteden biedt onvoldoende ruimte voor lokaal gewortelde initiatieven die zonder winstoogmerk nieuwe gemeenschapsplaatsen maken. Integrale meerwaarde – capaciteitsopbouw, community building, werk, sociale infrastructuur en sociaal economische veerkracht – moet meegewogen kunnen worden bij het inrichten van welzijn in, met en door de wijk.

Behoefte aan Administratie kantoor

Behoefte aan Administratie kantoor

Al langere tijd krijgen we signalen dat er vraag is naar een Administratiekantoor voor lokale initiatieven en organisaties in Delfshaven. Denk aan informatie en hulp bij subsidieaanvragen, regelingen, de boekhouding of fondsenwerving. Heeft jouw initiatief of organisatie ook behoefte aan dit soort diensten?

Lees meer
Perspectiefff Delfshaven

Perspectiefff Delfshaven

Mensen duurzaam uit de schulden halen door hen perspectief te bieden, niet door de focus op schulden. Dat is het idee achter Perspectiefff. Op initiatief van Delfshaven Coöperatie is een samenwerkingsverband ontstaan van partijen in en buiten de wijk. Wat is er nodig om de negatieve spiraal van financiële problemen te doorbreken?

Lees meer
De echte waarde van de wijk

De echte waarde van de wijk

Hoe kunnen bewoners en ondernemers uit Bospolder-Tussendijken het potentieel van de wijk inzetten? Hoe kan de veerkracht van een wijk worden versterkt? En hoe kunnen initiatieven van daaruit verder? Inzicht in de geldstromen van een wijk kan bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen. Daarom heeft Geldstromen door de Wijk® in opdracht van Delfshaven Coöperatie samen met de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder de geldstromen BoTu in beeld gebracht.

Lees meer
test