WijF

Het wijkinvesteringsfonds (WijF) geeft kleine donaties aan ondernemende initiatieven, activiteiten en projecten in Bospolder-Tussendijken. Het gaat om gerichte bijdragen, bedoeld om dingen in gang te zetten. Het WijF is mogelijk gemaakt door bijdragen van partners en fondsen.

Mooie opbrengst buurtpoker XL

Mooie opbrengst buurtpoker XL

Mooie opbrengst buurtpoker XL door Madelon Stoele | 13 december 2018Buurtpoker: dat is investeren met geld, tijd of kennis in goede projecten en sociale ondernemingen in de wijk. In de speciale Buurtpoker XL van 5 november j.l. in Jong Delfshaven - samen met de Rotary...

Lees meer
Hoe heeft het WIJF bijgedragen?

Hoe heeft het WIJF bijgedragen?

Het WIJF heeft vorig jaar een bijdrage van 300 euro toegekend aan een initiatief uit de wijk: het Ondernemershuis. De bijdrage dekte de kosten voor een startbijeenkomst. Heeft dit vervolgens nog ergens toe geleid?

Lees meer
Van Wijk naar Werk I 6 juli

Van Wijk naar Werk I 6 juli

Achterin zaal Stroop ergens in Bospolder-Tussendijken wordt hoog ingezet. Yvonne wil meedenken en stelt voor om 10 uur te investeren. Robbert biedt zijn netwerk aan, En Dirk stelt zijn kennis ter beschikking. Wat is dit voor spel?

Lees meer
Stimulans wijkeconomie Delfshaven

Stimulans wijkeconomie Delfshaven

Delfshaven heeft sinds kort een wijkinvesteringsfonds (WIJF). De Delfshaven Coöperatie heeft het WIJF opgezet om ondernemingen in Delfshaven (focus: Bospolder-Tussendijken) financieel te ondersteunen. Het fonds richt zich op bedrijven, ondernemende initiatieven, activiteiten én projecten.

Lees meer
test