Selecteer een pagina

Brengt lokale kennis,tijd en geldstromen bij elkaar

Het wijkinvesteringsfonds WIJF is bedoeld om lokaal ondernemerschap en maatschappelijk rendement te stimuleren. Het revolverende fonds verstrekt zachte leningen aan (sociaal) ondernemers of ondernemingen in Bospolder Tussendijken. De focus van het fonds is gericht op projecten of ondernemingen die de lange termijn waardeontwikkeling van de wijk ten goede komen. Het WIJF verstrekt vooral zachte leningen. Maar je kunt er ook terecht voor een (kleine) donatie, denk aan voorbereidingskosten, een onrendabel deel van investeringen of een speciale activiteit. Specifiek gevraagd wordt om ondernemingen die willen samenwerken met andere initiatieven in Delfshaven en daarbij ook kennis en ervaring willen uitwisselen.

WIJF speelveld 1.3WIJF speelveld 1.3 s

Revolverend wijkfonds

Het wijkfonds (WIJF) is een revolverend fonds (ook bekend als ‘revolving fund’ of een ronddraaiend fonds). Dat betekent dat de uitgezette middelen uiteindelijk weer moeten worden terugbetaald, eventueel met rente of via betaling van een rendement. De besteding van de bijdrage dient waar mogelijk ten goede komen aan de wijkeconomie van Delfshaven. De middelen die terugvloeien worden weer opnieuw ingezet in de wijk. Lees hier waar het fonds de afgelopen jaren aan heeft bijgedragen.

Ondersteuning van ondernemers

De focus bij de keuze van initiatieven die ondersteund worden door het WIJF ligt op:

  • Ondernemerschap | versterking van lokaal (sociaal) ondernemerschap, dat bijdraagt aan de lange termijn waardeontwikkeling van de wijk
  • Lokale Energie | de basis van de (sociale) onderneming moet komen uit de wijk Bospolder-Tussendijken (e.o.) en gericht zijn op versterken van de capaciteit en veerkracht van de wijk.
  • Integraal en inclusief | De (sociale) ondernemingen moeten over disciplines en grenzen heen kunnen bewegen en in principe openbaar toegankelijk zijn voor alle bewoners.
  • Verdienmodel met maatschappelijke meerwaarde | Er moet een business-model achter de sociale onderneming zitten waarmee eigen inkomsten een duurzaam functioneren mogelijk maakt.

Voorwaarden

Om aanspraak te kunnen maken op het fonds moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager gevestigd zijn in Delfshaven of moet kunnen aantonen dat zijn activiteiten in de wijk (gaan) plaatsvinden. Waar mogelijk financiert het wijkfonds in combinatie met andere financiers. Meer algemene voorwaarden lezen? Kijk hier: DECO algemene voorwaarden WIJF

Meer weten?

Meer info? Of wil je het aanmeldingsformulier toegestuurd krijgen? Stuur dan een mailtje naar Info@delfshavencooperatie.nl.

test