Een reflectie

Door Yvette van Dael

Terugblikken op het afgelopen jaar is altijd goed, maar voor bestuurslid Robbert de Vrieze betekent terugblikken ook vooruitkijken: welke kant gaat Delfshaven Coöperatie de komende jaren op?

Stadsmakerscongres-Rotterdam

Robbert noemt 2023 een schakeljaar, waarin het bestuur een eigen proces heeft doorgemaakt. Na 7 jaar hebben we, samen met onze Raad van Toezicht en wijkpartners, tijd genomen met elkaar te filosoferen over verschillende toekomstbeelden. Heffen we onszelf op? Gaan we door, maar dan als kleinere club? Of maken we plannen voor één groot wijkbedrijf?’ Veel van de bij de oprichting in 2015 gestelde doelen zijn behaald: lange termijn waardeontwikkeling van de wijk en haar mensen. In verschillende mooie en impactvolle projecten en in samenwerking met wijkpartners. Maar er lijkt ook een glazen plafond te zitten aan bewonersbetrokkenheid bij hun eigen wijk.’

Spoiler alert: stoppen was geen optie. ‘In najaar 2023 creëerde de Welzijnscoalitie Delfshaven zoveel momentum, tot landelijk toe. Bij de Welzijnscoalitie voel je de belangen en de behoefte van de wijk pas echt. Als hoeder en penvoerder van de coalitie voelt Delfshaven Coöperatie zich verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de opgebouwde waarde van al die tachtig lokale organisaties door kan ontwikkelen.’

Robbert refereert naar de teleurstelling van de verloren welzijnsaanbesteding in 2022. ‘Ondanks alle oneerlijke obstakels in die aanbesteding hebben veel mensen vertrouwen in de potentie van de Welzijnscoalitie.’ Het bestuur is na de bezinning dan ook bezig met een meerjarenstrategie om in 2028 de welzijnsopdracht over te nemen onder het motto “lokaal, tenzij”. ‘En dat is over 4 jaar. Dan moeten we ervoor klaarstaan. Want de aanbesteding mag niet opnieuw naar een commercieel welzijnsbedrijf uit de Quote 500 gaan.’

De richting die Delfshaven Coöperatie met het strategisch plan kiest, valt volgens Robbert mooi samen met het programma Veerkrachtig BoTu 2028 dat nu halverwege is. De kern van het programma draait om via Community Building bewoners en lokale partijen te betrekken bij hun omgeving. ‘De vraag die we onszelf nu stellen is: Hoe borgen we de resultaten van het programma, wanneer dit over 5 jaar is afgelopen? In de borging van de  bewonersbetrokkenheid is de welzijnsopgave cruciaal voor Bospolder-Tussendijken en de andere wijken. Daarom zijn we met hernieuwd enthousiasme aan de slag gegaan.’

Stoppen was ook geen optie, omdat het bestuur zich maar al te goed realiseert dat er heel veel waarde zit in wat inmiddels in de wijk is opgebouwd. ‘Wat we nodig hebben, naast steun en geld, zijn goede, bevlogen en kundige mensen die deze doelen in de praktijk waarmaken. Het opbouwen van het organiserend vermogen van bewoners en lokale partijen is daarin essentieel. En dat doen we door in te zetten op sociaal ondernemerschap, ABCD en het samenwerken in een groot ecosysteem van lokale initiatieven en organisaties… Kortom, dat is waar we ons in 2024 en daarna hard voor gaan maken.’

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
test