Buurtcollege Community Building

door Robbert de Vrieze | 31 augustus 2018

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk. In de beleving van de bewoners en volgens de cijfers gaat het beter met BoTu. Deze denk- en handelingswijze zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Verschillende groepen werkten de afgelopen tijd aan een contourenplan voor het vervolg van de Focusaanpak Bospolder Tussendijken. Bijzonder is dat binnen dit plan langdurig, tien jaar, structurele aandacht voor BoTu in de steigers wordt gezet. Op 7 september j.l. is dit plan in hoofdlijnen aan burgemeester Aboutaleb voorgelegd.

Bouwen van een gemeenschap

Een belangrijk onderdeel van het plan is community building. Letterlijk betekent dit: het bouwen van een gemeenschap. Het is een methode gericht op het vergroten van zelfsturing van lokale gemeenschappen. In iets eenvoudigere taal: ‘versterken van de kracht van mensen en gemeenschappen, niet uitgaan van de problemen die zij (ook) hebben.’ Dat klinkt misschien eenvoudig, maar deze denk- en handelingswijze heeft grote consequenties. De meeste organisaties zijn vooral ingericht om problemen op te lossen. Het wordt op verschillende plekken in onze wijk al toegepast en we merken dat het werkt. We werken er echter nog niet structureel mee en nog onvoldoende geborgd. Het idee is om dat wel te gaan doen en daar ook geld voor te reserveren.

Buurtcollege

Op donderdag 6 september is er een Buurtcollege Community Building gegeven. Dat moment vormde een soort startsein om met de denk- en handelingswijze aan de slag te gaan. Wijkbewoners en professionals werkzaam in Delfshaven kregen de unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met Cormac Russell, iemand die veel ervaring heeft met community building op plekken over de hele wereld. Wat kunnen en willen wij in Bospolder Tussendijken met community building? Hoe kun je de principes van community building toepassen in organisaties? Hoe ga je aan de slag? Hier krijg je een indruk van het inspirerende verhaal over het bouwen van een gemeenschap: https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw.

 

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test