Selecteer een pagina

Buurtcollege Community Building

door Robbert de Vrieze | 31 augustus 2018

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk. In de beleving van de bewoners en volgens de cijfers gaat het beter met BoTu. Deze denk- en handelingswijze zal de komende jaren verder worden uitgebouwd. 

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Verschillende groepen werkten de afgelopen tijd aan een contourenplan voor het vervolg van de Focusaanpak Bospolder Tussendijken. Bijzonder is dat binnen dit plan langdurig, tien jaar, structurele aandacht voor BoTu in de steigers wordt gezet. Op 7 september j.l. is dit plan in hoofdlijnen aan burgemeester Aboutaleb voorgelegd.

Bouwen van een gemeenschap

Een belangrijk onderdeel van het plan is community building. Letterlijk betekent dit: het bouwen van een gemeenschap. Het is een methode gericht op het vergroten van zelfsturing van lokale gemeenschappen. In iets eenvoudigere taal: ‘versterken van de kracht van mensen en gemeenschappen, niet uitgaan van de problemen die zij (ook) hebben.’ Dat klinkt misschien eenvoudig, maar deze denk- en handelingswijze heeft grote consequenties. De meeste organisaties zijn vooral ingericht om problemen op te lossen. Het wordt op verschillende plekken in onze wijk al toegepast en we merken dat het werkt. We werken er echter nog niet structureel mee en nog onvoldoende geborgd. Het idee is om dat wel te gaan doen en daar ook geld voor te reserveren.

Buurtcollege

Op donderdag 6 september is er een Buurtcollege Community Building gegeven. Dat moment vormde een soort startsein om met de denk- en handelingswijze aan de slag te gaan. Wijkbewoners en professionals werkzaam in Delfshaven kregen de unieke gelegenheid om in gesprek te gaan met Cormac Russell, iemand die veel ervaring heeft met community building op plekken over de hele wereld. Wat kunnen en willen wij in Bospolder Tussendijken met community building? Hoe kun je de principes van community building toepassen in organisaties? Hoe ga je aan de slag? Hier krijg je een indruk van het inspirerende verhaal over het bouwen van een gemeenschap: https://www.youtube.com/watch?v=a5xR4QB1ADw.

 

test