Contouren plan Bospolder Tussendijken

door Madelon Stoele | 14 september 2018

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Community-building in Delfshaven Rotterdam

Er zijn in de periode 2016-2018 best goede resultaten geboekt; de sociale index steeg van 73% naar 84% van het Rotterdams gemiddelde (dat op 105% ligt). Wat houdt de opgave over tien jaar eigenlijk in? Hierbij een voorbeeld: in tien jaar tijd moeten 580 mensen van wijk naar werk zijn geholpen. Voor de zomer en vooral ook in de eerste week van september is er met zo’n veertig mensen hard gewerkt aan een plan dat op 7 september aan de burgemeester is gepresenteerd: https://twitter.com/DHcooperatie/status/1038397308730318848.

Hoofdlijnen van het plan

De kern van dit plan laat zich omschrijven in drie delen:

Hoe: Om voldoende slagkracht te ontwikkelen is integrale samenwerking tussen burgers (programma Community Building), markt & maatschappij (co-investeringen: call for action) en overheid (meer ruimte voor de menselijke maat en de professional) absoluut nodig.

Wat: De gouden kansen voor mensen in de wijk liggen op de thema’s werk, zorg en energie, ook al in relatie tot het huidige collegeprogramma).

Waar: De belangrijkste plekken in de wijk waar iets extra’s moet gebeuren zijn de zes basisscholen, met omliggende buitenruimte, Schans/Watergeus en het Hart van Botu rondom park 1943 en het Visserijplein.

Dit zijn natuurlijk nog maar de hoofdlijnen maar geven wel richting de aankomende tien jaar aan iedereen die aan en in de wijk werkt en woont. Bij Delfshaven Coöperatie zijn we in ieder geval heel blij met het voornemen van een programma voor Community Building. Samen met een aantal mensen uit het wijknetwerk hebben we een indrukwekkende eerste sessie gehad met Cormac Russell (lees meer). De kracht van mensen en de gemeenschap versterken is iets waar we graag aan werken maar ook ieders hulp bij nodig hebben. Wil je meer weten? Of er ook aan meedoen? Laat het weten!

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt, is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test