Goed nieuws over ons welzijn

Samenwerking Welzijnscoalitie Delfshaven en DOCK!

Het is nog nooit ergens in Nederland vertoond: een breed collectief van bewonersinitiatieven die als een partij met gemeente wil onderhandelen over het uitvoeren van het welzijnswerk in de wijk. In Delfshaven, een wijk met meer dan 75.000 mensen, vormt de Welzijnscoalitie met meer dan 60 wijkpartijen een bijzondere beweging. Ze steunt DOCK als partner in het aanbestedingsproces. Dock staat achter de principes van slimme samenwerking in de netwerken die er al zijn en krachtenbundeling voor meer eigenaarschap van de wijk: #Lokaaltenzij. Goed nieuws dus. Delfshaven Coöperatie is nauw betrokken in de Welzijnscoalitie en het proces van de aanbesteding.

Welzijnscoalitie DELFSHAVEN

Radicaal Lokaal

Als bewoners weten we dat ons gebied er beter van wordt als er een volgende stap gezet wordt in de organisatie van welzijn. In de verschillende wijken bouwen lokale bewonersinitiatieven daarom al jaren samen aan welzijn in Delfshaven. Met dubbel voordeel; het sociale netwerk wordt versterkt (community building) en de vele betrokken bewoners ontwikkelen zich verder (capacity building). Tijdens de coronapandemie bloeide Delfshaven Helpt op en ontstond het geloof en de overtuiging dat de wijk haar eigen welzijn kan en zou moeten organiseren. De Welzijnscoalitie verenigt de tientallen wijkpartijen en buurtplekken. Met als ideaal dat welzijn beter verdeeld wordt tussen de wijk en de overheid, en een brede lokale Welzijnscoalitie, een welzijnsinstelling en andere lokale partners gezamenlijk als hoofdrolspeler van welzijn in onze buurten.

Voor wat hoort wat

Geldstromen ombuigen naar de wijk heeft bewezen effect op lokale veerkracht. Kijk maar naar de voorbeelden van Huize Middelland en BOTU2028. Een commerciële aanbesteding – wie voert de welzijnsopdracht van welzijn uit en krijgt daarvoor betaalt – is niet de meest toegankelijke manier om lokaal welzijn te organiseren maar betekent nu wel een kans om geld naar lokale initiatieven te krijgen voor het werk dat we vanuit de buurt zelf al doen. Al die mensen die er wonen, professionals in dienst van de initiatieven, de plekken van betekenis; de kracht van het wijknetwerk staat centraal. Gelijkwaardigheid in samenwerking, eigenaarschap, meer verantwoordelijkheid en middelen naar de wijken.

Eigen-kracht

De Delfhaven Coöperatie gelooft in de eigen-kracht van mensen. En dat bewoners het meest gebaat zijn bij betekenisvolle verbindingen in hun eigen leefomgeving. Inbedding in een rijke leefomgeving zal hen verder helpen. In een verbonden en actieve buurt zullen alle mensen gezien worden en meedoen. Juist in de verbinding tussen mensen ontstaat een lokale veerkrachtige gemeenschap die ‘voorkomt’ in plaats van ‘geneest’. Zelfregie- en herstelnetwerken bieden nu al nieuwe mogelijkheden. Senioren en ouderen kunnen een waardevolle bijdrage leveren en jongeren zetten zich in voor de wijk. Hoe meer verschillende initiatieven tot bloei gebracht worden, hoe meer kansen mensen hebben om iets te vinden dat bij hen aansluit. Het zal ieders leefwereld positief beïnvloeden.

De wijk als ecosysteem

Voor de welzijnscoalitie geldt als principe: denken met mensen en vanuit mensen. Samenwerken op basis van #lokaaltenzij, gelijkwaardigheid en transparantie. Hoe ontstaan ontmoetingen? Hoe kunnen goede dingen zelf ontstaan in plaats van ze vooraf bedenken. Wat zie je eigenlijk als je naar de wijk kijkt als bewoner? Wij zien dan een wijk waar mensen soms hulp nodig hebben maar ook zeker iets te bieden hebben. Niet hoe iets werkt maar wat er werkt is belangrijk.

Tot nu toe is veel welzijnswerk vanuit aanbod en oplossingen gedacht. Nog vaker zitten wijkbewoners daar niet op te wachten of past hun vraag niet in het bedachte hokje. Kostbare tijd gaat verloren om mensen uit te leggen hoe het systeem werkt. Op plekken waar mooie dingen gebeuren, zoals in Delfshaven, wordt deze denkrichting aangepast. Geen losse bijeenkomsten zonder samenhang maar plekken waar je voor van alles terecht kunt zijn essentieel. Het gaat niet om ‘diensten’ aanbieden aan ‘klanten’ maar om erachter te komen wat mensen daadwerkelijk drijft.

Welzijnscoalitie als rizoom van de wijk 

We zijn blij om samen met de Welzijnscoalitie en DOCK op te trekken. In essentie gaat het om hoop, nieuw vertrouwen en samen werken aan duurzame verandering.Want mensen in Delfshaven hebben behoefte aan een moderne welzijnsorganisatie die het principe #Lokaaltenzij onderschrijft en daar ook naar handelt. De Welzijnscoalitie bloeit, met steeds meer en sterkere verbindingen en de komende jaren werken we samen aan het versterken van de samenwerking binnen de coalitie. Een doorkijkje naar de nabije toekomst: de coalitie is nu nog een enthousiaste bundeling van initiatieven maar zonder juridische status. We werken aan de oprichting van een Welzijnscoöperatie, open voor alle initiatieven met verschillende niveaus van mogelijke deelname. Binnen de coöperatie wordt transparant gewerkt: Het moet duidelijk zijn waar het geld naartoe gaat, bewoners krijgen kennis en inzicht om tot goede, afgewogen beslissingen te komen en uiteindelijk leggen de partijen binnen de coalitie samen (financiële) verantwoording af.

Meedoen met de Welzijnscoalitie? Of: meer info over de nieuw op te zetten coöperatie?

Mail: welzijnscoalitiedelfshaven@gmail.com

Meer informatie:

Visiestuk van 25 november 2020.

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie

Halfjaarbericht Welzijnscoalitie: hoe Delfshavense buurtplekken en netwerken elkaar steeds meer weten te vinden Door Yvette van DaelIn Delfshaven zijn minstens 11 netwerken, 80 organisaties, 60 locaties en 1200 vrijwilligers actief. In Buurthuiskamers, speeltuinen,...

Lees meer
Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Binnen Delfshaven Lokaal is de Welzijnscoalitie een groep van 50 buurtinitiatieven die op het vlak van welzijn samenwerken. Na de teleurstellende uitkomst van de aanbesteding vonden de initiatieven elkaar meer dan ooit in een visie dat welzijn anders kán.

Lees meer
Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders.

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
test