Selecteer een pagina

Goede Gieren Delfshaven

Een impasse doorbreken bij schulden. Wat kan er eigenlijk wel? Het Goede Gieren Fonds is een particulier initiatief om mensen met schulden te helpen. Steeds vaker worden mensen die schuldhulp nodig hebben geweerd bij de schuldhulpverlening. Vicieuze cirkels, institutionele regels, mensen kunnen hierdoor behoorlijk klem zitten. Soms is een relatief eenvoudige interventie nodig. Hiervoor is het Goede Gieren fonds opgezet.

In veel gevallen blijft schuldhulpverlening uit door bureaucratische belemmeringen, tegengestelde regels. Een voorbeeld: iemand wil en kan graag werken om uit de schulden te raken maar heeft hierbij een auto nodig. Zo’n soort investeringen is voor iemand met schulden bijna onmogelijk. Zo blijft de persoon in de vicieuze cirkel.

Delfshaven Coöperatie onderzoekt het idee Goede Gieren Delfshaven samen met netwerkpartners uit het netwerk Delfshaven Lokaal, waaronder Zorgvrijstaat. Aan de hand van een aantal casussen wordt de aankomende tijd onderzocht of zo’n fonds een oplossing kan bieden voor een groep bewoners en ondernemers in Delfshaven.

Gekeken wordt of het fonds de schulden kan overnemen. Verder wil men met de schuldenmakers een plan opstellen om geldproblemen in de toekomst te voorkomen. Er is overigens geen sprake van kwijtschelding van de schulden. De schuldeisers worden uit het fonds betaald en de schuldenaar zal op termijn zijn schuld aan het fonds moeten terugbetalen.

test