Halfjaarbericht Welzijnscoalitie:

hoe Delfshavense buurtplekken en netwerken elkaar steeds meer weten te vinden

Door Yvette van Dael

In Delfshaven zijn minstens 11 netwerken, 80 organisaties, 60 locaties en 1200 vrijwilligers actief. In Buurthuiskamers, speeltuinen, groenplekken, kunstateliers en gespreksgroepen. En met kinderactiviteiten, bezorgwerk, jongerenprojecten, maaltijden maken, formulierenhulp, taalles, leefstijlgroepen en nog veel meer.

Welzijnscoalitie Delfshaven Rotterdam
Welzijnscoalitie Delfshaven Rotterdam

Sinds corona helpt Welzijnscoalitie Delfshaven deze partijen samen te werken. De coalitie maakt de buurt zeg maar sterker door de netwerken te verbinden. Iets waar ook Delfshaven Coöperatie en Delfshaven Lokaal zich al jaren hard voor maken. Hóe de Welzijnscoalitie dat doet, staat in het halfjaarbericht dat ze onlangs uitbrachten.

Mensen vinden elkaar rondom een onderwerp dat hen interesseert. Zo ontstaan er gemeenschappen die gaan samenwerken in netwerken. Welzijnscoalitie Delfshaven brengt al die netwerken bij elkaar. Want samenwerkende buurtplekken komen écht verder. Bovendien geeft onderlinge verbondenheid de netwerken ook een grotere stem in de stad.

Het plaatje bij dit bericht laat goed zien wat de Welzijnscoalitie doet: de bewoners en hun gemeenschappen centraal zetten, zij maken de stad. De Welzijnscoalitie verbindt en versterkt op de achtergrond het sociale ecosysteem. Niet óver-, maar onderkoepelend. Het gaat dus om verbinden, versterken én onderkoepelen.

Kijk op de website van de Welzijnscoalitie voor het hele bericht.

Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Verder bouwen aan een sociaal ecosysteem

Binnen Delfshaven Lokaal is de Welzijnscoalitie een groep van 50 buurtinitiatieven die op het vlak van welzijn samenwerken. Na de teleurstellende uitkomst van de aanbesteding vonden de initiatieven elkaar meer dan ooit in een visie dat welzijn anders kán.

Lees meer
Goed nieuws over ons welzijn

Goed nieuws over ons welzijn

Het is nog nooit ergens in Nederland vertoond: een breed collectief van bewonersinitiatieven die als partij met gemeente wil onderhandelen over het uitvoeren van het welzijnswerk in de wijk. In Delfshaven, een wijk met meer dan 75.000 mensen, vormt de Welzijnscoalitie met meer dan 60 wijkpartijen een bijzondere beweging.

Lees meer
Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Artikel Welzijnscoalitie op Vers Beton

Rotterdam kan enorm veel winnen, als er meer geïnvesteerd wordt in lokale inzet en buurtbetrokkenheid bij welzijn. De inkoopstrategie voor Welzijn 2022-2028 die de raad op 28 januari besprak legt nog te veel nadruk op grote externe welzijnspartijen. De Welzijnscoalitie Delfshaven ziet dat graag anders.

Lees meer
Welzijnscoalitie Delfshaven

Welzijnscoalitie Delfshaven

Lokale bewonersinitiatieven bouwen samen al jaren aan welzijn in Delfshaven. Onder druk van corona bloeide Delfshaven Helpt op, een netwerk van betrokken wijkpartners. Delfshaven wordt er beter van als we ons samen nog steviger inzetten. Ons ideaal? Een welzijnsdeal tussen wijk en overheid waarin beleid met maatwerk wordt uitgerold, het wijknetwerk vooraan.

Lees meer
test