Hoe de herinrichting van een plein van de grond komt

Bewoners nemen initiatief om Bospolderplein duurzaam te verbeteren.

In het hart van de wijk Bospolder ligt een heel groot plein: het Bospolderplein. Op het eerste oog lijken er veel buurtbewoners samen te komen. Maar als je vaker en beter kijkt,  is dat telkens hetzelfde kleine groepje. Veel buurtbewoners voelen zich er juist niet thuis. Ze vinden het plein te ‘koud’ en ‘stenig’. Melva Rosaria, buurtbewoner, is initiatiefnemer van het plan ‘Een Bospolderplein voor iedereen’. Wij vragen Melva over het plan en welke rol Delfshaven Coöperatie in dit proces speelt.

herinrichting-van-bospolderplein

Hoe zie jij het Bospolderplein?

“Het Bospolderplein is groot, stenig en komt gedateerd over, een groot deel is asfalt. De randen hebben, naast prachtige bomen, harde zitbanken. Er staan verspreide speelobjecten en om het plein heen staan veel geparkeerde auto’s. Voor kinderen is het niet verkeersveilig, er zijn ook geen logische oversteekplekken. Alleen op de kop richting de Diamantflat is een plukje groen in de vorm van gras en kleine boompjes. Er zijn veel meer mogelijkheden om van het plein iets te maken waardoor meer bewoners het gaan gebruiken. Het plein verbindt veel woonstraten.”

Hoe ontstond het idee voor een project?

“Het hele idee begon met een bewoner van het Bospolderplein die erg van tuinieren houdt. Vanuit haar woning kijkt zij uit op een stenig stuk van het plein. Het leek haar een goed idee om samen met bewoners uit de Diamantflat een stuk van het plein te vergroenen. Zelf was ik net bezig met een idee om de parkeerdruk van auto’s in de wijk te verminderen. Ik kreeg steeds meer mensen bij elkaar met ideeën die op elkaar aansloten. We schreven een plan van aanpak om eerst een onderzoek te laten uitvoeren naar de behoeften van bewoners met als einddoel de herinrichting van het plein.”

Wat is het plan?

“We willen de herinrichting van het plein op de langetermijnplanning van de gemeente hebben. Tot die tijd kan er wel alvast van alles gedaan worden, zoals vergroening van de stenige plekken, aanpak van de randen van het plein, aanpak verkeersveiligheid en ook: klimaat-adaptief maken. Met het project ‘Een Bospolderplein voor iedereen’ doen we een voorstel om in co-creatie het plein te verbeteren. Door eerst de wensen, behoeften en belemmeringen in de wijk op te halen en er mee aan de slag te gaan laten we zien wat de potentie en betekenis is van het plein voor Bospolder-Tussendijken. Door nu al samen te werken met bewoners is er straks al veel informatie voor het toekomstige Inrichtingsplan. Door deze aanpak zijn we als bewoners beter voorbereid op de dingen die gaan komen.”

Hoe ziet het vervolg eruit?

“Het onderzoek naar de wensen en behoeften van bewoners is gedaan, de vertaalslag is binnen. De uitkomsten gaan we delen met verschillende adviseurs van de gemeente om samen te kijken wat we al mogen doen. Met bewoners bespreken we dan vervolgens weer hoe we dat met elkaar gaan doen. Het langetermijnplan, zover zijn we nu nog niet, willen we uiteindelijk aanbieden aan de wethouder. Met dit initiatief willen we ook de politiek overtuigen. De begrotingen zijn ingediend en het plan is om volgend jaar te starten.”

Welke rol speelt Delfshaven Coöperatie in het proces?

“De visie vanuit communitybuilding is door de Delfshaven Coöperatie flink geactiveerd en geland bij ons. Milja en Tonny doen en denken praktisch mee en brengen hun ervaring en inzichten mee. We hebben een bewonersbegroting gemaakt en ook het idee van ‘wijkpotje’ komt daar vandaan. Bewoners die meehelpen ontvangen naast een eigen (vrijwilligers)bijdrage apart geld in een pot die in de eigen buurt kan worden uitgeven. Daarnaast loopt het budget voor professionals ook via de Delfshaven Coöperatie. Het is fijn dat de contracten en uitbetalingen op die manier geregeld zijn.”

Visie Delfshaven Coöperatie

Vanaf 2012-2013 werkt Delfshaven Coöperatie steeds vanuit een paar basisprincipes: duurzame wijkontwikkeling kan alleen wanneer (ook) de bewoners er economisch op vooruit gaan en duurzame wijkontwikkeling kan alleen als bewoners als gelijkwaardig gesprekpartner aan tafel zitten en medezeggenschap en -eigenaarschap hebben. Om dat te bereiken is steeds ingezet op de beweging ‘van onderop’ met daarin een hele belangrijke rol voor het ‘losse’ netwerk waarbij individuen en groepen elkaar steeds beter weten te vinden. Een essentiële aanvulling vanuit de bewoners: met een langetermijnperspectief. Duurzame wijkontwikkeling vergt een horizon van minimaal 10 jaar. De wijk wordt gemaakt door mensen en werken aan de wijk is nooit af. Waar we naar streven is een wijk waar mensen leven die hoop hebben, voor zichzelf en hun kinderen, die graag in de wijk wonen, die veerkrachtig zijn en de tegenslagen die horen bij het leven hanteerbaar kunnen maken. We streven naar een wijk waar we dat ‘in gemeenschap’ doen, er is altijd laagdrempelig een groep of een plek waar je kunt landen en jezelf kunt zijn. De gemeenschap zal door instroom en uitstroom van mensen steeds inzet vragen, gemeenschapsvorming is een werkwoord.

Initiatiefgroep Bospolderplein

  • Initiatiefnemende bewoners: Melva Rosaria, Sara Hakkenberg, Marielle Uiterwijk Winkel, Robert van Dijk, Johannes van den Eerenbeemt, Ray Hackney, Louisa Gonzalves en Tonny van Sommeren
  • Projectleiding: Marco Stout (zelfstandig stadmaker i.o.v. Gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming) i.s.m. Melva Rosaria en Sara Hakkenberg
  • Design: Guillem Colomer (architect o.a. herinrichting Grote Visserijplein)
  • Onderzoek: Veldacademie
  • Advies klimaattransitie: Met de Stad, Rotterdams Weerwoord
  • Advies communitybuilding: Milja Kruijt (Delfshaven Coöperatie)
Happy Go Lucky

Happy Go Lucky

Happy Go Lucky zijn bijeenkomsten waar je met elkaar in kleine groepjes in gesprek gaat over Botu-kwesties waar je met anderen over van gedachten wilt wisselen. Het is een manier om met elkaar stil te staan bij het proces van samen de buurt mooier maken en van elkaar te leren.

Lees meer
ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk

ABCD in de praktijk Lekker schilderen in de buurtOp 15 oktober was de landelijke Popeldag van ABCD NL. Delfshaven stond in het teken van Gewoon DOEN! Want dat past bij actieve bewoners als Milja Kruijt, Tonny van Sommeren en Carolina Castro.Geen workshop, maar een...

Lees meer
De Roodborstjes

De Roodborstjes

Het roodborstje is een sociaal diertje dat haar rode, hartvormige borst trots en moedig naar voren steekt zodat iedereen haar kan zien. Het roodborstje staat voor vol passie leven vanuit je hart. Het roodborstje komt op voor een fijne leefomgeving voor iedereen.

Lees meer
Een gedicht en schone straten

Een gedicht en schone straten

Er is een bekend Nederlands gedicht dat stelt dat verandering niet begint met grote woorden maar met kleine daden. Met jezelf een vraag stellen. En dan die vraag aan een ander stellen. Campert schreef het in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Lees meer
Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed

Veerkracht en overvloed ABCD Community Building in BoTu door Milja Kruijt | 5 februari 2021De afgelopen 10 maanden hebben we meerdere keren onze plannen moeten aanpassen. Er was een intelligente lockdown, een beperkte lockdown, een beperkte lockdown met aanvullende...

Lees meer
Start trainingen Community Building

Start trainingen Community Building

Na de zomer starten er trainingen voor het bouwen van een community voor iedereen die zich persoonlijk wil ontwikkelen en die een gezamenlijk impuls aan de wijk wil geven. De trainingen zijn gebaseerd op de ABCD-methode. Die methode gaat uit van gelijkwaardige samenwerking tussen alle betrokkenen in een wijk.

Lees meer
Contouren plan Bospolder Tussendijken

Contouren plan Bospolder Tussendijken

‘Hoe komt Bospolder Tussendijken in tien jaar naar het sociaal stedelijk gemiddelde?’ Dat was de uitdaging die burgemeester Aboutaleb stelde aan het BoTu team van de Stadsmarinier, Wijkorganisatie, Havensteder en Delfshaven Coöperatie. ‘Waarbij geld, bureaucratie of bestaande regels geen bezwaar mogen zijn’, voegde hij er nog aan toe.

Lees meer
Community Building

Community Building

In Bospolder Tussendijken is er de afgelopen twee jaar, naast handhaving, veel aandacht geweest voor versterking van hetgeen er goed gaat. De samenwerking van verschillende partijen, waaronder de stadsmarinier, Havensteder en Delfshaven Coöperatie rondom deze focus heeft grote impact gehad op de wijk.

Lees meer
Hoe staat het met de Wijk BV?

Hoe staat het met de Wijk BV?

In het eerste kwartaal van 2015 werd de Delfshaven Coöperatie opgericht op basis van het gedachtengoed ‘Wijk BV’. Nu, drie jaar later delen we de zoektocht met veel andere partijen in Nederland. Een goed moment voor een korte terugblik en om even stil te staan bij de Wijk BV.

Lees meer
Integrale aanpak BoTu werkt!

Integrale aanpak BoTu werkt!

Voor de derde keer is het Wijkprofiel van de gemeente Rotterdam verschenen. De cijfers geven weer hoe het gaat met de fysieke omgeving, sociale structuur en veiligheid. Op alle vlakken is er sprake van een spectaculaire stijging in Bospolder Tussendijken. Goed nieuws en een bevestiging dat de gezamenlijke aanpak werkt.

Lees meer
test